buro Jansen & Janssen on Mon, 15 May 2000 13:54:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuw: Dossier Cryptografie door buro J&J


15 mei 2000
Vandaag vergadert de P8 in Parijs over internationale maatregelen
tegen cybercrime
Vandaag verschijnt ook:

Dossier Cryptografie
Aftappen: regelgeving versus privacy

auteur: Jelle van Buuren, stichting Eurowatch
redactie en productie: Eveline Lubbers, buro Jansen & Janssen

Dossier Cryptografie geeft inzicht in de ontwikkelingen rond
cryptografie regelgeving en het aftappen van telecommunicatie.
Het dossier is gemaakt op initiatief van Bits of Freedom, een
privacy en burgerrechten organisatie voor de informatie
samenleving.

Inhoud:
Inleiding
1. Het toetsenbord als wapen
2. Harmonisatie van internationale afluistervereisten
3. Operationele samenwerking over de grens
4. De bestrijding van cryptografie
5. Cybercops in Nederland
epiloog
casus compleet

Bekijken:
http://www.xs4all.nl/~respub/crypto
Bestellen:
Overmaken van 20,- op giro 603904 van st. Res Publica,
Amsterdam o.v.v. Dossier Cryptografie

------------------------------------
Uit de inleiding:

Het cybercrime virus heeft inmiddels autoriteiten over de hele
wereld aangestoken. In de retoriek over de bedreiging die van
cybercriminaliteit, cyberterrorisme en cyberoorlogsvoering uitgaat,
duiken steevast drie onderdelen op. De kwetsbaarheid van de
digitale infrastructuur, het gebruik van het Internet om digitale
misdaden te plegen, en het gebruik van versleuteling om
ongehinderd te communiceren en bewijsmateriaal te
verdonkeremanen. Harde gegevens over de werkelijke gevaren
ontbreken; er wordt druk gegoocheld met cijfers en alles wat ook
maar enigszins op een hack of een overtreding lijkt, wordt op de
grote berg van cybercriminaliteit geworpen. De autoriteiten
benadrukken de gevaren van een onveilige en ongecontroleerde
cyberwereld dan ook voornamelijk om zoveel mogelijk
bevoegdheden tot datasurveillance, opsporing en afluisteren te
krijgen.

Dit Dossier Cryptografie belicht de pogingen van de autoriteiten om
Internet aftapbaar te maken, met speciale aandacht voor de
manieren waarop zij proberen het probleem van cryptografie aan te
pakken. Het onder controle brengen van het Internet is een
internationale aangelegenheid. Het dossier belicht de moeilijk
controleerbare organen, zoals de P8, de Raad van Europa en de
Europese Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken. In deze fora
overleggen de geÔndustrialiseerde landen over de harmonisatie van
technische standaarden die het Internet aftapbaar moeten maken,
over harmonisatie van opsporingsbevoegdheden en over
samenwerking bij grensoverschrijdende onderzoeken naar
cybercriminaliteit. De daar overeengekomen maatregelen druppelen
vervolgens rechtstreeks of via verdragen door in de nationale
wetgeving.

Politie- en inlichtingendiensten beweren met de regelmaat van de
klok dat ze hun tent wel kunnen sluiten als er geen oplossing wordt
gevonden voor het gebruik van versleutelingsprogramma's.
Daartegenover staan de argumenten van burgerrechtengroepen, die
versleuteling als een belangrijke voorwaarde zien voor het
beschermen van privacy in de digitale wereld. Ook het bedrijfsleven
roert zich stevig in deze discussie. Betrouwbare cryptografie is
nodig om digitaal zakendoen mogelijk te maken.
In dit dossier staan de diverse pogingen beschreven die zijn
ondernomen om cryptografie te verbieden of onder strikte controle
te houden en de nieuwe wegen die justitie inmiddels is ingeslagen.
Nu duidelijk is dat cryptografie niet is tegen te houden, grijpen de
autoriteiten naar andere opsporingsmethoden om versleuteling te
omzeilen.

Privacy en de rechten van verdachten lijken het stiefkindje te zijn
van alle cyberontwikkelingen. Dat geldt zeker nu
inlichtingendiensten zich met overgave op het digitale jachtterrein
hebben gestort. Het aftapbaar maken en houden van communicatie
is voor inlichtingendiensten van groot belang. De enorme
aftapnetwerken die communicatie uit de lucht plukken en
doorzoeken op steekwoorden, vormen een onuitputtelijke bron van
politieke en economische inlichtingen. Controle op het werk van de
inlichtingendiensten is nauwelijks mogelijk.
In een aantal Europese lidstaten begint serieuze kritiek door te
dringen op Echelon, het wereldwijde aftapnetwerk van de Verenigde
Staten, Engeland, Canada, Nieuw Zeeland en AustraliŽ. Er worden
rechtszaken voorbereid, in de kranten verschijnen uitgebreide
artikelen over Echelon en er vinden serieuze polemieken plaats. In
Den Haag heerst vooralsnog, zoals te doen gebruikelijk bij
onderwerpen van enige importantie, de stilte van het sterfhuis.

Wie het Internet opgaat, laat een makkelijk traceerbare weg van
digitale sporen na. Met de toenemende digitalisering van de
maatschappij wordt de handel en wandel van burgers steeds
transparanter. Dat biedt ongekende mogelijkheden tot opsporing en
het pro-actief in kaart brengen van 'mogelijke' dadergroepen. Politie
en justitie knagen aan de schotten tussen de vele databases
waarin gegevens van burgers liggen opgeslagen. De activiteiten van
politiediensten en inlichtingendiensten overlappen elkaar steeds
meer. De klaagzang van politie en justitie dat ze lichtjaren
achterlopen op high tech criminelen, is vooral een deuntje in het
koor dat om uitbreiding van bevoegdheden vraagt. De digitale
wereld is eerder een vat vol virtuele verleidingen dat uitnodigt tot
grensverleggend onderzoek.

===================================================
Buro Jansen & Janssen
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
tel. 020-6123202
*NIEUW* fax 020-8738209 *NIEUW*
e-mail: respub@xs4all.nl
website: http://www.xs4all.nl/~respub
===================================================

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).