Andreas Broeckmann on 28 Jun 2000 16:28:19 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Wiretap 6.07 - Time-based Space


Wiretap 6.07 - Time-based Space

Datum: zondag 9 juli 2000, 14.00 - 17.00 uur (zaal open 13.00 uur)

Locatie: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

Entree: fl. 7,50

Presentaties door: Maja Kuzmanovic (HR/B), Lars Spuybroek/NOX (NL), Sabine
Schäfer (D)
Moderatie: Andreas Broeckmann (D/NL)


WT 6.07
Een programma over de relatie tussen ruimte en tijd: architectuur als
beweging, interacties tussen virtuele en reële ruimtes, de transformatie van
ruimte door geluid.

Moderne natuurkunde heeft het idee gelanceerd dat ruimte afhankelijk is van
tijd. Ruimte is geen vast gegeven, het wordt gevormd in tijd door de
bewegingen van het lichaam en door geluidsgolven. Ruimte is een instabiel,
op tijd gebaseerd concept dat gevormd wordt door waarneming en
kennisverwerking; door het continu kijken, luisteren en bewegen. We
construeren onze ruimtelijke omgeving door middel van perceptie (vooral zien
en luisteren) en proprioceptie (het op intuïtieve ruimtelijke wijze bewust
zijn van ons lichaam, zoals we dat gebruiken bij bijvoorbeeld hand-oog
coördinatie).

Digitale technologieën zijn binnen deze context zeer van belang, omdat deze
zelf op tijd gebaseerd zijn. Ze maken het mogelijk om in real time objecten
en structuren te manipuleren. Digitale media kunnen de verandering van
ruimte in tijd simuleren en tonen, waarbij er beelden en ervaringen van
onverwachte ruimte-tijd verhoudingen ontstaan.

Presentaties

Kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen interfaces die het lichaam uitbreiden
tot in een virtuele wereld, waarbij het lichaam deze omgeving en de
waarneming ervan kan manipuleren. Maja Kuzmanovic (FOAM) toont verschillende
projecten die ingaan op het thema Time-based Space zoals GoTo0, Media Sauna,
media de-tox lounge, GroWorld en zal speciale aandacht besteden aan het
onderzoeksproject T-Garden dat zij samen met het Californische
kunstenaarscollectief Sponge ontwikkelt. T-Garden is een interactieve
omgeving waar bezoekers door middel van gebaren geluiden kunnen activeren,
en dansen en spelen met beelden en media. Ze worden daartoe uitgerust met
speciale kleding die draagbare sensors en kleine luidsprekers bevat. De
handelingen van en interactie tussen de bezoekers roepen veelvormige en
'vloeibare' geluiden op die de omgeving lijken te veranderen in een
reagerend organisme.

Ook architecten herdenken momenteel de relatie tussen het menselijk gedrag
en de gebouwde omgeving door het ontwerpen van architectuur die niet
statisch en gestold is, maar vloeibaar en tijdelijk. Architect Lars
Spuybroek van NOX architecten stelt dat ruimte wordt gevormd vanuit het
perspectief van het lichaam: 'Lichamen breiden zichzelf uit in de tijd, ze
verbinden zich aan andere lichamen, andere ritmes en andere handelingen. Je
kunt, op deze wijze, alleen maar van 'ruimte' spreken als product van een
lichaam dat ervaart en handelingen verricht in de tijd. Ruimte is nooit een
vaststaand gegeven.'

Muziek en geluidskunst zijn structureel tijd-gerelateerd, en daardoor zeer
effectief in ruimtelijke voorstellingen en manipulaties. De componist en
geluidskunstenaar Sabine Schäfer onderzoekt in een serie projecten onder de
naam TopoPhonien, de mogelijkheden van een ruimtelijke geluidskunst. Haar
performances construeren ruimte door middel van geluid, gebaseerd op de
inwendige structuur van geluid. Met de componist Joachim Krebs en de
softwareontwikkelaar Sukandar Kartadinata heeft ze verscheidene
softwareprogramma's ontwikkeld, die 'van de plek afhankelijke
geluids-bewegingen' componeert als virtuele geluidsruimtes, die zich voegen
naar of een draai geven aan een gebouw. Sabine Schäfer zal haar werk
toelichten en tevens een performance geven waarbij de principes van de
TopoPhonien ten horen gebracht worden.

Sprekers:

Maja Kuzmanovic (HR/B)
is directeur van FOAM (Foundation of Affordable Mysticism), waar ze
onderzoek verricht naar nieuwe bronnen en vormen van culturele expressie.
Aan de HKU doceerde zij als onderdeel van de cursus Designtechnologie de
modules Wearable Computing en Hybrid Architecture. Maja Kuzmanovic werkte
voorheen als kunstenaar bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica in
Amsterdam en bij het GMD, Nationaal Centrum voor Informatietechnologie, in
Sankt Augustin (Duitsland), waar zij betrokken was bij projecten met als
onderzoeksterrein vernieuwing van het Internet, Virtual Reality omgevingen
(CAVE) en narrativiteit. Ze werd door het MIT bestempeld als één van de 100
Jonge Vernieuwers van het afgelopen jaar.


Lars Spuybroek/NOX (NL)
studeerde bouwkunde aan de TU Delft en is mede-oprichter van NOX, een
ontwerpbureau dat video's, installaties, tijdschriften, boeken en
architectuur produceert. De afgelopen jaren realiseerde NOX onder meer het
zoetwaterpaviljoen H2Oexpo voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de
installatie SoftSite voor V2_Organisatie, het medialab voor de Instabiele
Media V2_Lab en het ontwerp Wet Grid voor de tentoonstelling Vision Machine
voor het Musée des Beaux Arts te Nantes. Hij doceerde onder andere als
gastprofessor aan de Columbia Universiteit van New York en geeft vele
lezingen in binnen- en buitenland. Hij ontving meerdere prijzen en is
momenteel te zien op de architectuurbiënnale van Venetië.


Sabine Schäfer (D)
is geluids- en mediakunstenaar. Zij studeerde compositie en piano aan de
Hochschule für Musik in Karlsruhe en ontwikkelde interdisciplinaire
kunstprojecten in samenwerking met beeldende kunstenaars, auteurs, dansers
en musici. Sinds 1992 maakt zij computergestuurde ruimtelijke
klankinstallaties en multimedia performances. Voor het ZKM (Karlsruhe)
ontwikkelde zij samen met Sukandar Kartadinata het project TopoPhonien.
Sabine Schäfer ontving de Acustica International Award en de Siemens Media
Art Prize. Haar meest recente project is Sonic Rooms, in samenwerking met de
componist Joachim Krebs.

Bookmarks

Lars Spuybroek
http://synworld.t0.or.at/level3/text_archive/testing_ground.htm
http://synworld.t0.or.at/level3/text_archive/strategy.htm
http://www.v2.nl/deaf/96

Maja Kuzmanovic
http://www.cwi.nl/~maja
http://www.deepfoam.org
http://www.deepfoam.org/sponge/tgarden.html
http://www.starlab.org

Sabine Schäfer
http://www.sabineschaefer.de
http://www.topophonien.de
http://www.swo.de/SabineJoachim


De Wiretap serie wordt ondersteund door: Culturele Zaken, gemeente
Rotterdam; Rotterdamse Kunststichting; ministerie van OCenW; Stichting
Bevordering van Volkskracht en Luna Internet.
Wiretap 6.07 wordt georganiseerd ism Goethe-Institut Rotterdam.


---------------------------------------------
V2_Organisation
Eendrachtsstraat 10 - 3012 XL Rotterdam
tel: 31.(0)10.206.7272
fax: 31.(0)10.206.7271
mail: v2@v2.nl
URL: http://www.v2.nl/wiretap
---------------------------------------------


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).