Sladjana Labovic on 30 Jun 2000 11:10:57 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Commissie Onderzoekt Vuurwerkramp Online


persbericht
COMMISSIE OOSTING OPENT WEBSITE
De commissie die onder voorzitterschap van mr.dr. M. Oosting
onderzoek doet naar de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei jl., opent
een interactieve website. Het adres is www.co-vuurwerkramp.nl. De
website heeft een aantal informatieve pagina's over de commissie en
over het onderzoek dat de commissie doet, documentaire pagina's, en
links naar andere sites met informatie over de vuurwerkramp.
Bovendien zijn er verschillende interactieve rubrieken, waar
betrokkenen en belangstellenden hun verhaal kunnen doen, hun oordeel
over de site kunnen geven, en kunnen mailen naar de commissie of naar
leden van de commissie.
Op de homepage van de site is de mogelijkheid door te clicken naar
een Turkse en een Duitse samenvatting. Ook vanaf de pagina's in deze
talen is emailen naar de commissie mogelijk.
De Commissie onderzoek vuurwerkramp streeft naar openheid en wil een
bijzondere plaats geven aan communicatie met betrokkenen. Daarom
heeft zij op 29 juni een lokatie betrokken in Enschede, op het
Stationsplein 11, een telefoonlijn geopend : 053-4805788, en nu ook
deze website opengesteld. De commissie wil op deze manieren
stimuleren dat mensen een bijdrage leveren aan het onderzoek van de
commissie, bijvoorbeeld door informatie te verstrekken, die nuttig is
voor het onderzoek naar de oorzaak van de ramp, maar ook door
ervaringen door te geven over de wijze waarop mensen zijn bejegend
bij de bestrijding van de ramp, en bij de nazorg aan getroffenen.
De site is in opdracht van de commissie gebouwd bij De Digitale Stad.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).