Geert Lovink on Sun, 13 Sep 1998 09:16:48 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: aankondiging Next Five Minutes 3 (12-14 maart 1999)


Date: Fri, 11 Sep 1998 16:56:24 +0200
From: Ingrid Hoofd <Ingrid@waag.org>
Subject: aankondiging Next Five Minutes

Next Five Minutes 3 : Conferentie over tactische media

De Next 5 Minutes (N5M) is een serie internationale conferenties, annex
culturele manifestaties, die zich bezighouden met de vraag hoe mensen de
media gebruiken om zichzelf te organiseren en om vorm te geven aan hun
sociale, politieke en/of culturele aspiraties. Van 12 tot en met 14 maart
1999 vindt in Amsterdam en Rotterdam de derde Next 5 Minutes (N5M3)
plaats. 

N5M3 is een unieke internationale ontmoetingsplaats voor mediamakers,
kunstenaars, sociale en politieke bewegingen, digirati, mediasceptici en
subculturele operators. N5M3 is een forum voor sociale en politieke
activisten, maar ook een plek waar vernieuwende groepen en individuen uit
de wereld van kunst en cultuur hun mediastrategieŽn kunnen aanscherpen.
N5M3 is echter ook vooral een tijdelijk laboratorium waar nieuwe
culturele, sociale en politieke media-initiatieven ontplooid kunnen
worden. 

De beeldende kunsten nemen een centrale plaats in binnen het programma van
N5M3, vanuit de overweging dat kunst geen gesloten systeem vormt, maar een
vitale factor is binnen het voortdurende veranderings- en
vernieuwingsproces dat samenlevingen ondergaan. Veel van de ideeen die op
de vorige twee Next 5 Minutes-conferenties naar voren zijn gebracht doken
bijvoorbeeld weer op tijdens de laatste Documenta. De meeste leden van de
Next 5 Minutes-redactie waren ook betrokken bij de Hybrid Workspace, een
van de 'tactische' onderdelen van diezelfde Documenta. In deze periode
vorig jaar zomer werden de eerste gedachtenlijnen voor N5M3 uitgezet. 

Alle elementen van het programma van N5M3 worden door twee overkoepelende
thema's met elkaar verbonden:

-Tactical Networks, oftewel de razendsnel veranderende
media-infrastructuren en hun invloed op de bestaande media en het gebruik
daarvan door onafhankelijke media-initiatieven, kunstenaars en culturele
en sociale bewegingen. 

-Electronic Borders, oftewel de nieuwe mechanismen van culturele en
economische uitsluiting die niet langer bij onze landsgrenzen beginnen,
maar in toenemende mate langs de lijnen van de elektronische media worden
getrokken (wie heeft toegang, waartoe, en op welke manier; bestaat er
zoiets als een elektronische openbaarheid; wie bepaalt het media-aanbod,
waar zijn de nieuwe scheidslijnen?). 

Het programma is vervolgens gegroepeerd rond vier kernthema's:

1. The Art of Campaigning

Welke mediastrategieŽn hanteren wereldwijd opererende actiegroepen in hun
campagnes en welke rol spelen kunstenaars en vormgevers daarin?

2. "How Low Can You Go?"

Welke goedkope en eenvoudige middelen en tactische interventies kunnen
ingezet worden om technische factoren, die de toegang tot
informatiebronnen soms belemmeren of nodeloos ingewikkeld maken, te
omzeilen?

3. Post Governmental Organizations (PGO's) 

Welke nieuwe organisatiemodellen voor sociale, politieke en culturele
actie hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld als gevolg van de opkomst
van nieuwe media en communicatienetwerken als het Internet? 

4. Tactical Education

Hoe kunnen we geschikte onderwijsmodellen ontwikkelen die kunnen blijven
functioneren onder de steeds sneller veranderende maatschappelijke
omstandigheden van het informatietijdperk? 

Programma structuur (onder voorbehoud)

N5M3 bestaat uit een geconcentreerd publieksprogramma (zaterdag overdag),
twee 'Tactical Media Shows' (op vrijdag- en zaterdagavond) en een
werkconferentie met een groot aantal kleine, intensieve workshops en
seminars, die gericht zijn op de tactische mediamakers zelf. Naast de
presentaties voor een breder publiek zal de nadruk daarbij liggen op de
uitwisseling van ideeŽn en ervaringen en op het initiŽren en uitbouwen van
samenwerkingsverbanden en netwerkstructuren voor de lange termijn.

Dag 1 - Vrijdag 12 Maart

De eerste dag is hoofdzakelijk aan workshops en seminars gewijd, als
voorbereiding op de belangrijkste presentaties in het publieksforum op de
tweede dag. Deze bijeenkomsten vinden in De Balie plaats. Tijdens deze
werkbijeenkomsten worden tevens de netwerksessies van de derde dag
voorbereid, die moeten leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen en
initiatieven na de conferentie. 

∑ Overdag (parallel): Tactical Media Salon in Grote Zaal Paradiso (zie
onder).

∑ Avond programma: "How Low Can You Go Show"

Een spectaculair 'Low Tech' show programma in Paradiso rond kunstenaars
en groepen die werken met eenvoudige, goedkope en vaak afgedankte media en
technologie en technologische recycling & 'down-grading' initiatieven.

∑ De gehele dag: N5M3 live media studio (zie onder). 

Dag 2 - Zaterdag 13 Maart

Gedurende de hele tweede dag vinden in de Grote Zaal van Paradiso publieke
lezingen, discussies, presentaties en performances plaats rond de thema's
van Next 5 Minutes 3. Al deze presentaties richten zich op een groter publiek.

∑ Avond programma: "Lost & Found International"

Presentatie van verloren gewaande en weer teruggevonden tactische
media-producties uit de oude doos, naast spiksplinternieuw werk van
onbekend tactisch talent uit binnen- en buitenland.

∑ De gehele dag: N5M3 live media studio (zie onder). 

Dag 3 - Zondag 14 Maart

Op de derde dag zullen tijdens speciale werksessies toekomststrategieŽn
en samenwerkingsverbanden worden besproken die zijn voorbereid tijdens de
eerste dag. De resultaten van dezesessies zullen als sluitstuk van de
conferentie in de Grote Zaal van Paradiso aan pers en publiek worden
gepresenteerd.

∑ Overdag (parallel): Tactical Media Salon in Grote Zaal Paradiso (zie
onder).

∑ De gehele dag: N5M3 live media studio (zie onder).

Tactical Media Salon

Gedurende de hele conferentie zal de Grote Zaal van Paradiso tevens dienst
doen als Grote Salon, een verzamelplaats voor individuele discussies,
privť-vertoningen, korte groepsbesprekingen op kleine schaal en toevallige
ontmoetingen. Er zullen speciale publieke interfaces opgesteld staan, waar
men tapes en CD-ROM's kan bekijken, het N5M-archief kan raadplegen en waar
men toegang heeft tot het Internet. 

Next 5 Minutes TV

Om een groter publiek kennis te laten maken met onafhankelijke televisie
zullen we vanaf oktober 1998 een maandelijks televisie-programma maken,
waarin aandacht is voor tactische televisie-programma's uit binnen- en
buitenland. Zo zien lokale TV-makers en kijkers dat op vele plekken in de
wereld gevochten wordt om gehoord te worden. Daarom zullen naast
bijzondere producties ook interviews met tactische televisiemakers worden
uitgezonden.  De uitzendingen zullen begeleid worden met een website
waarop de programma's in aangepaste vorm te bekijken zijn, en waar
bovendien achtergrond-informatie geboden wordt. 

De mediastudio van de Next 5 Minutes

Naast een fysieke en plaatsgebonden dimensie zal N5M3 ook een aparte
mediadimensie krijgen, die zich uitstrekt over een breed scala van
activiteiten. In de eerste plaats zal er drie dagen lang vrijwel
onafgebroken verslag worden gedaan van de conferentie middels een Web
Journal. Daarnaast zullen er drie avonden speciale 'Late Night Shows' met
de belangwekkendste gasten en fragmenten van de beste tapes uitgezonden
worden op de lokale televisie in Amsterdam. Tenslotte zullen alle
presentaties live via RealAudio en RealVideo op het Internet te volgen
zijn. Er zal voor deze gelegenheid een grote mediaredactie gevormd worden,
waarvan de medewerkers in principe voor ieder afzonderlijk onderdeel van
het mediaprogramma inzetbaar zullen zijn. Dus is er geen sprake meer van
aparte radio-, televisie- en Internetredacteuren.

Tactical Media Workshop bij V2_Organisatie, Rotterdam

In de week na N5M3 vindt bij V2_Organisatie in Rotterdam een vijfdaagse
workshop plaats (15 t/m 19 maart) als vervolg op de conferentie in
Amsterdam. Twee of drie werkgroepen zullen thema's die in het
conferentieprogramma van N5M3 aan de orde komen, verder uitwerken en, waar
dit mogelijk is, ook technisch realiseren.  Drie thema's worden momenteel
in het bijzonder onderzocht:  ∑ Satelliettechniek en het tactische gebruik
van de bestaande en komende satelliet-infrastructuur voor kunstenaars en
mediapractici.

∑ De ontwikkeling van gedeelde werkruimtes voor digitale netwerken als het
Internet, zogenaamde 'shared workspaces'. Het gaat daarbij zowel om high-
als low-tech modellen. Daarnaast komen onderwerpen als interface-ontwerp,
toegankelijkheid en representatie aan de orde.

∑ 'Collaborative software design': De ontwikkeling van nieuwe en goedkope
vormen van software die door grote groepen gebruikers worden ontwikkeld en
verfijnd. Juist kunstenaars en kleinschalige media-initiatieven kunnen
veel baat hebben bij deze alternatieven voor dure, commercieel ontwikkelde
programmatuur en software-systemen. 

In de workshop ligt de nadruk op de praktische toepassing van deze
technieken en de realisatie van eindprodukten. Het nieuwe medialab van de
kunstenaarsorganisatie V2 in Rotterdam biedt hiervoor een bij uitstek
geschikte omgeving en faciliteiten. 

Voor meer informatie:

Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media/De Waag
Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam
tel: 020-5579898, fax: 020-5579880
http://www.dds.nl/n5m
e-mail: n5m3@waag.org--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.