Federica Foroni Lo Faro on Tue, 2 Mar 1999 22:57:18 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: mediamatic workshops
INFORMATIE MEDIAMATIC WORKSHOP
Co-
interactiviteit voor gezamenlijk gebruik
Netwerken maken het mogelijk doorlopend gezamenlijk bij te dragen aan een
werk. Het bekendste voorbeeld hiervan is de nieuwsgroep waarin de
deelnemers een voortdurende ongestructureerde discussie voeren. Andere
voorbeelden zijn MUD's, en MOO's waar de gebruikers meebouwen aan hun
gezamenlijke werelden. In games als Duke Nuke'em kunnen de spelers zelf de
virtuele ruimtes bouwen waar ze andere spelers uitnodigen en bevechten.
Maar collectieve digitale omgevingen fungeren ook als platforms voor
maatschappelijke discussie, zoals in de digitale steden.
De nieuwe media kunnen een enorme variŽteit aan vormen van samenwerking
opwekken. Niet alleen binnen een presentatie of een netwerk, maar ook
tussen de digitale omgeving en fysieke, sociale situaties.
Het ontwerpen en koppelen van vormen van deelname en samenwerking is de
nieuwe gedaante van het redacteurschap voor nieuwe media. Komen er nieuwe
vormen van openbaarheid en kritiek uit voort? Kunnen dergelijke systemen
zelf samenhang genereren en ook door niet-deelnemers als coherent werk
worden ervaren? Wat voor maatschappelijke rollen zouden collectieve
digitale omgevingen kunnen aan spelen?

De workshop begint met een inleidend tweedaags symposium. Het onderwerp
wordt aan de hand van lezingen, demonstraties en discussie verkend. Aan het
eind van het weekend wordt over mogelijke projecten gebrainstormd.
Tijdens de eerste werkbijeenkomst worden keuzes gemaakt uit de geopperde
projecten. Werkgroepen worden geformeerd op basis van affiniteit met de
voorstellen. Er wordt naar gestreefd mensen van verschillende
professionele achtergrond te laten samenwerken. Het gebruik van elkaars
inzichten en ervaring brengt naar verwacht ook een groter technisch begrip
van de huidige mogelijkheden met zich mee. De werkbijeenkomsten beginnen
steeds met een verslag van de vorderingen en moelijkheden, gevolgd door
discussie. De resterende tijd wordt gewerkt aan het realiseren van de
gekozen projecten. De daarvoor geschikte resultaten worden gepubliceerd
in Mediamatic Magazine, en eventueel te zijner tijd gepresenteerd in
sociŽteit BABY.

DATA
oInleidend symposium 10 & 11 april 1999 met lezingen en demonstraties. Dit
weekend is ook apart bij te wonen, zonder verdere deelname aan de workshop.
o Zeven werk- en feedbackbijeenkomsten op donderdagavond 15, 22 en 29
april, 6, 20 en 27 mei en 3 juni 1999.
o Eindpresentatie 6 juni 1999.

PRIJZEN
De hele workshop kost ?1500,- voor deelnemers vanuit bedrijven.
Particulieren betalen ?750- voor de hele workshop. Alleen deelnemen aan het
inleidende weekend kost ?500,-. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Bij de prijs van de hele workshop is inbegrepen: openingweekend- en
slotsessie inclusief lunch en diner, toegang tot publieke presentaties in
Baby, leesmateriaal, technische faciliteiten en ondersteuning. De computers
waarmee gewerkt wordt zijn uitgerust met de laatste software en hebben
(uiteraard) een Internetaansluiting.

INFO & INSCHRIJVEN
Mediamatic
e-mail: workshops@mediamatic.nl
contactpersoon: Klaas Kuitenbrouwer.
tel: (020) - 6266262 fax:(020) - 6263793
http://www.mediamatic.nl/workshops/

Federica Foroni Lo Faro
Mediamatic Workshops       (workshops@mediamatic.nl)
phone: +31-20-626 62 62    fax: +31-20-626 37 93
postal address : p.o. box 17490, 1001 JL Amsterdam, the Netherlands
visiting address : Prins Hendrikkade 192, 1011 TD Amsterdam, the Netherlands
http://www.mediamatic.nl/workshops/


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.