Ido Verhagen on Mon, 8 Mar 1999 22:11:56 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Arbeid en ICT


A A N K O N D I G I N G

dinsdag 9 maart 1999
20.30 uur De Balie

Arbeid in de informatiesamenleving
Gevolgen en mogelijkheden van ICT voor werk, werknemer en verzorgingsstaat

Lezing door Wout Buitelaar (arbeidsverhoudingen, UvA)
Debat mmv Jet Bussemaker (PvdA), Peter van den Besselaar, (SWI UvA), Geert
Lovink

Hoge werkloosheid bleef uit, maar telewerken sloeg niet aan en mobiliteit
en papiergebruik namen juist toe. Veel voorspelde gevolgen van nieuwe
technologieŽn bleven uit. Maar toch bleef arbeid niet hetzelfde. Het aantal
WAO-ers door stress en burnout neemt toe; de grens tussen kantoor en thuis
vervaagt; HTML-tikkers zijn de nieuwe lopende band medewerkers, de
werknemer is nooit uitgeleerd en de huidige werklozen beantwoorden niet aan
de vraag op de arbeidsmarkt.

De filosoof Hans Achterhuis schreef in 1984 het boek: 'Arbeid, een
eigenaardig medicijn'. Hij noemde arbeid een eigenaardig medicijn omdat
inkomen en status biedt, maar ook mensen ziek maakt en uitsluit. In de
netwerksamenleving worden die uitsluitingsprocessen zelfs scherper, als we
Manuel Castells mogen geloven.

Achterhuis stelde de vraag hoe we moeten omgaan met die eigenaardigheden
van arbeid, binnen een steeds meer op informatie en communicatietechnologie
berustende cultuur. Er dienen zich nieuwe vragen aan rond flexibilisering
van arbeid, de komst van ICT en de netwerkeconomie. 

Hij keerde zich daarbij tegen iemand als Richard Sennett, die bijvoorbeeld
in zijn boek 'corrosion of character' zich zeer defensief opstelt ten
opzichte van nieuwe ontwikkelingen rondom arbeid: 'Sennett schetst een
apocalyptisch toekomstbeeld waarin ten gevolge van de flexibilisering
mensen steeds lossere verbanden met elkaar aangaan. Hiertegenover
verheerlijkt hij onverbloemd de vaste, hiŽrarchische structuren uit het
verleden die arbeiders op hun werk en woonplek vastnagelden'.
En dat terwijl 'links' voorheen juist streefde naar verscheidenheid en
individualiteit, ook in de arbeid. Nu de technologische cultuur die
mogelijkheid biedt, kunnen we er dan niet offensiever, of constructiever
mee omgaan?

-----------------------------------------
KAARTVERKOOP EN TELEFONISCH RESERVEREN
-----------------------------------------

Vanaf een maand van tevoren. Reserveren: 020 - 5535100. Ma t/m do van 14.00
- 20.00 uur, vr van 14.00 - 22.30 uur en za van 17.00 - 22.30 uur.
Openingstijden kassa: ma t/m do van 17.00 - 20.30 uur, vr en za van 17.00 -
23.00 uur. Bij aanvangstijden  die hier buiten vallen vanaf anderhalf uur
voor aanvang. Reserveringen vervallen een half uur voor aanvang.
Toegangsprijs: ü 12,50 (10,00 CJP/PAS65/Stadspas/Collegekaart).

De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam.


--------------------------
De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR AMSTERDAM
tel. 020 5535151
fax. 020 5535155
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.