Chaja Zeegers on Tue, 9 Mar 1999 06:14:35 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: vrijwilligerN5M


Gisteravond kon ik niet op de bijeenkomst over N5M in De Waag zijn, ik ben
echter wel opgegeven als vrijwilliger. Ik wil even bevestigen dat ik me
graag wil inzetten. 
Ik geef er de voorkeur aan als 'razende reporter' impressies op te nemen op
mijjn MD (ik heb eigen apparatuur) en evt. ook schriftelijke indrukken te
geven om op het net te zetten. Als ik het goed heb begrepen is er behoefte
aan dit soort activiteiten.
Ik heb radio- en schrijfervaring en kan me zowel in het Engels als het Duits
goed redden.

Graag word ik op de hoogte gehouden de rol die ik als vrijwilliger kan
spelen bij N5M3 en ik kijk zeer uit naar de manifestatie.

Chaja Zeegers
tel 020-6392919
Chaja Zeegers
IIJO
tel: 020 - 5252632
fax:020 - 5252684

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.