Patrice Riemens on Wed, 24 Mar 1999 13:04:50 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Re: B92/ post van Jesis (JB)(Sorry, adresseringsnafu!)


-- Start of included mail From:  Patrice Riemens <patrice@xs4all.nl>

Return-path:  <patrice@xs4all.nl>
Subject:  Re: nettime-nl: B92
To:  jesis@xs4all.nl
Date:  Wed, 24 Mar 1999 10:56:59 +0100 (CET)
cc:  nettime-l@dds.nl


> Een akelig bericht om mee wakker te worden: B92 uit de lucht gehaald
> en Veran Matic gearresteerd. En dan denk ik: waar was de pers toen
> B92 bij next5minutes hun presentatie deed? Ik schaam me bijna om in
> een land te wonen waar politieke issues alleen mode of carriere
> dienen. Ik krijg sterk de indruk dat next5minutes in het algemeen
> enkel en alleen om kinderachtige persoonlijk politieke spelletjes
> zo weinig landelijke pers heeft gekregen. Of is de meerderheid gewoon
> blind?

Het verhaal van de 'mainstream pers' aanwezigheid op / verslaggeving van
de N5M3 conferentie is een treurig relaas apart, waarin alle
horroraspecten van het compleet verval van de 'public service spirit' bij
de huidige mediamakers (en hoe 'progressiever', des te erger)  aan bod
zijn gekomen. Kinderachtige persoonlijk politieke spelletjes (ik neem aan
dat Josephine daarbij bedoelt : onder de organisatoren onderling en/dan
wel in hun relatie met de media) hebben m.i. een ondergeschikte rol
daarbij gespeeld. De Next Five Minutes conferenties worden georganiseerd
door de 'verkeerde' mensen (dwz niet tot het mainstream cultuurlandschap,
maar desalnietemin redelijk succesvolle, m.n. in de ogen van
buitenlanders) en daarmee is de kous af. 

> 
> Het verhaal van B92 is toch geen marginaal actievoerders kostje?

JAWEL. Elke fundamentele oppositie is marginaal (actievoerders kostje)
Een fatale voorbeeld: Het Duits verzet tijdens het nazi-bewind en WOII.

cheers (heu?)
patrice

-- End of included mail.
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.