Marja Oosterman on Fri, 26 Mar 1999 03:55:31 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: gebrek aan vrijheid


Vanmiddag verstuurde ik mailtje met deze vraag:
>Wat doen we eigenlijk, in de journalistiek, in de ICT sector of noem maar
>een bedrijfs- of beroepsrichting, om weer te komen tot werken om te leven,
>i.p.v. te leven om te werken? Wat doen we nog aan relativering van onze
>'maatschappelijke' taken, van onze eigen rol in het complexe, robotiserende
>stelsel wat we hardnekking 'samenleving' blijven noemen?

Tegelijkertijd kwam persbericht van De Balie binnen met o.a. deze
activiteiten in april:

tentoonstelling 
Foyer 

Nederland ­ Regelland 
In het kader van de serie Ordeverstoorders (zie 28 april) een semi- 
permanente tentoonstelling van Schie 2.0 die inzicht geeft in de  
overorganisatie van Nederland. Deze overmaat aan regelgeving geeft je  
het idee: overal is aan gedacht en niets kan je gebeuren, maar leidt tot  
een gebrek aan vrijheid en maakt je passief. Hoe groot is de vrijheid die  
men nog heeft en in hoeverre kan men verantwoordelijkheid nemen voor  
zijn eigen daden? 

De Balie / Schie 2.0 
-- 

woensdag 28 
debat 
zaal 
20.30 uur 

Ordeverstoorders # 4: De beweeglijke mens 

De ruimtelijke geschiedenis van een land kan, net als die van een  
huishouden, in twee gebaren worden samengevat: orde aanbrengen en  
orde verstoren. Wie een huis inricht brengt orde aan. Wie er daarna in  
leeft, kranten leest en weer in elkaar vouwt, eet en servies afwast, die  
verstoort en herstelt de orde in voortdurende afwisseling. De pogingen  
om ruimtelijke ordening aanbrengen en te bewaren worden verstoord  
doordat mensen hun eigen gang gaan. De voetganger snijdt aangelegde  
wegen af via geitenpaadjes, de automobilist vindt sluiproutes. De  
ruimtelijke inrichters van Nederland gaan uit van de mens die werkt. Maar 
 hoe zou Nederland er uit zien als planologen, stedenbouwkundigen en  
architecten uitgaan van de mens die meer recreant is dan arbeider?  
Kunnen de samenstellers van de Vijfde Nota over ruimtelijke ordening  
rekening houden met dit nieuwe gedrag?  


Weldenkers.. op naar de Balie ;-))MarjaNoPapers, digitale uitgevers... virtualiter
Postbus 85333, 3508 AH  Utrecht
Email: info@nopapers.nl
Fax:    030-2543424
Tel.:    030-2544519 (ma t/m vrij 10-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland
kopij per Email:  redactie@dan.nl
 
E-Culture ..)
<http://nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga 

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.