Eveline Lubbers on Fri, 30 Apr 1999 23:55:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Parool: justitie vs. xs4all.nlParool 29 april 1999


                    Eis boete Xs4all na weigeren taps


                    AMSTERDAM - Tegen Internetprovider Xs4all
                    Internet uit Diemen is gisteren bij de Amsterdamse
                    rechtbank vijfduizend gulden boete geŽist omdat het
                    bedrijf in november 1997 heeft geweigerd te voldoen
                    aan het bevel van de rechter-commissaris een
                    maand lang het Internetverkeer van een klant te
                    tappen.
                    De Amsterdamse officier van justitie J. Tonino
                    noemde gisteren de frustratie van een rechterlijk
                    bevel volstrekt onacceptabel. 
                    De klant van Xs4all (Acces for all) behoorde tot een
                    groep verdachten naar wie de Utrechtse recherche
                    een onderzoek uitvoerde wegens ontucht met
                    kinderen en het verspreiden van kinderporno via
                    Internet. Drie andere providers verleenden wel
                    medewerking aan de taps. 
                    Xs4all weigerde echter omdat volgens het bedrijf de
                    vordering van de rechter-commissaris (RC) op een
                    onjuist wetsartikel was gebaseerd en er dus sprake
                    is van een onrechtmatige opsporingsmethode.
                    Daaraan wil het bedrijf niet meewerken. Bovendien
                    zegt de provider de privacy van zijn klanten te willen
                    beschermen. 
                    Een sterke aanwijzing dat de RC in 1997 fout zat, is
                    de verklaring van A. Patijn van de directie wetgeving
                    van het ministerie van Justitie. Patijn was nauw
                    betrokken bij de totstandkoming van de betrokken
                    wetsartikelen en verklaarde gisteren als deskundige
                    dat er tot december 1998, toen de nieuwe
                    Telecommunicatiewet van kracht werd, geen
                    wettelijke basis was voor het aftappen van Internet.
                    Xs4all zegt dat het door de RC gehanteerde
                    wetsartikel wel de bevoegdheid geeft reeds
                    opgeslagen computergegevens te vorderen, maar
                    niet om informatie die er nog niet is, te tappen.
                    Volgens officier Tonino gaat het echter om informatie
                    die heel kort tevoren wordt opgeslagen. Tonino vindt
                    dat Xs4all had moeten gehoorzamen en altijd nog
                    achteraf via een kort geding of een klaagschrift zijn
                    gelijk had kunnen proberen te halen. Juist omdat het
                    om iets ernstigs ging als kinderporno, vindt hij de
                    weigering onaanvaardbaar. 
                    Dat bracht de raadsman van Xs4all, P. Bakker Schut,
                    tot een boze uitval. Kinderporno erbij halen is
                    stemmingmakerij, vond hij. ''Als de officier denkt dat
                    hij dan alles mag, moet hij het zeggen.'' Xs4all werkt
                    in een werkgroep juist mee met justitie aan het
                    bestrijden van kinderporno op Internet. Bakker Schut
                    beschuldigde de RC J. Nieuwenhuizen en de
                    betrokken officier van justitie M. Hoekendijk - beiden
                    uit Utrecht - ervan welbewust misbruik van hun
                    gezag te hebben gemaakt. De advocaat vindt dat ze
                    XS4ALL hebben uitgelokt tot een misdrijf; hij zag er
                    zelfs een criminele organisatie in. Zijn conclusie:
                    Xs4all mag niet worden vervolgd. De advocaat heeft
                    het hof gevraagd Nieuwenhuizen en Hoekema te
                    laten vervolgen, maar in februari werd dit
                    afgewezen. 
                    Redelijk stuitend, noemde Tonino de standpunten
                    van Bakker Schut. Tegen een andere provider, de
                    stichting De Digitale Stad, die gelijktijdig
                    terechtstond wegens het weigeren een tapbevel van
                    de politie op te volgen, eiste de officier 1000 gulden
                    boete. Op 10 mei krijgen de twee providers nog het
                    laatste woord; op 24 mei doet de rechtbank
                    uitspraak. 
                    Xs4all besteedt op haar eigen site uitgebreid
                    aandacht aan de zaak. 


                      Eis boete Xs4all na weigeren taps


                                Terug 
                      AMSTERDAM - Tegen Internetprovider Xs4all
                      Internet uit Diemen is gisteren bij de Amsterdamse
                      rechtbank vijfduizend gulden boete geŽist omdat het
                      bedrijf in november 1997 heeft geweigerd te voldoen
                      aan het bevel van de rechter-commissaris een
                      maand lang het Internetverkeer van een klant te
                      tappen.
                      De Amsterdamse officier van justitie J. Tonino
                      noemde gisteren de frustratie van een rechterlijk
                      bevel volstrekt onacceptabel. 
                      De klant van Xs4all (Acces for all) behoorde tot een
                      groep verdachten naar wie de Utrechtse recherche
                      een onderzoek uitvoerde wegens ontucht met
                      kinderen en het verspreiden van kinderporno via
                      Internet. Drie andere providers verleenden wel
                      medewerking aan de taps. 
                      Xs4all weigerde echter omdat volgens het bedrijf de
                      vordering van de rechter-commissaris (RC) op een
                      onjuist wetsartikel was gebaseerd en er dus sprake
                      is van een onrechtmatige opsporingsmethode.
                      Daaraan wil het bedrijf niet meewerken. Bovendien
                      zegt de provider de privacy van zijn klanten te willen
                      beschermen. 
                      Een sterke aanwijzing dat de RC in 1997 fout zat, is
                      de verklaring van A. Patijn van de directie wetgeving
                      van het ministerie van Justitie. Patijn was nauw
                      betrokken bij de totstandkoming van de betrokken
                      wetsartikelen en verklaarde gisteren als deskundige
                      dat er tot december 1998, toen de nieuwe
                      Telecommunicatiewet van kracht werd, geen
                      wettelijke basis was voor het aftappen van Internet.
                      Xs4all zegt dat het door de RC gehanteerde
                      wetsartikel wel de bevoegdheid geeft reeds
                      opgeslagen computergegevens te vorderen, maar
                      niet om informatie die er nog niet is, te tappen.
                      Volgens officier Tonino gaat het echter om informatie
                      die heel kort tevoren wordt opgeslagen. Tonino vindt
                      dat Xs4all had moeten gehoorzamen en altijd nog
                      achteraf via een kort geding of een klaagschrift zijn
                      gelijk had kunnen proberen te halen. Juist omdat het
                      om iets ernstigs ging als kinderporno, vindt hij de
                      weigering onaanvaardbaar. 
                      Dat bracht de raadsman van Xs4all, P. Bakker Schut,
                      tot een boze uitval. Kinderporno erbij halen is
                      stemmingmakerij, vond hij. ''Als de officier denkt dat
                      hij dan alles mag, moet hij het zeggen.'' Xs4all werkt
                      in een werkgroep juist mee met justitie aan het
                      bestrijden van kinderporno op Internet. Bakker Schut
                      beschuldigde de RC J. Nieuwenhuizen en de
                      betrokken officier van justitie M. Hoekendijk - beiden
                      uit Utrecht - ervan welbewust misbruik van hun
                      gezag te hebben gemaakt. De advocaat vindt dat ze
                      XS4ALL hebben uitgelokt tot een misdrijf; hij zag er
                    zelfs een criminele organisatie in. Zijn conclusie:
                    Xs4all mag niet worden vervolgd. De advocaat heeft
                    het hof gevraagd Nieuwenhuizen en Hoekema te
                    laten vervolgen, maar in februari werd dit
                    afgewezen. 
                    Redelijk stuitend, noemde Tonino de standpunten
                    van Bakker Schut. Tegen een andere provider, de
                    stichting De Digitale Stad, die gelijktijdig
                    terechtstond wegens het weigeren een tapbevel van
                    de politie op te volgen, eiste de officier 1000 gulden
                    boete. Op 10 mei krijgen de twee providers nog het
                    laatste woord; op 24 mei doet de rechtbank
                    uitspraak. 
                    Xs4all besteedt op haar eigen site uitgebreid
                    aandacht aan de zaak. 
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.