Frithjof Kalf on Fri, 7 May 1999 13:49:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: DNW - rooksignalen uit de nieuwe wereld, Nieuwsbrief No. 19Hierbij wederom de elektronische nieuwsbrief van de redactie van het VPRO
televisieprogramma "DNW - rooksignalen uit de nieuwe wereld".

Meer informatie over DNW en haar programma's is te vinden op:
http://www.vpro.nl/dnw

****************************

aanstaande zondag in DNW:

DE lente is gratis - De autonome krijgers van de nieuwe stad

Net als veel andere steden is ook Amsterdam weer helemaal terug van
weggeweest. Als pretpark voor zondagse funshoppers, als global hub voor
grote bedrijven, als investment site voor projectontwikkelaars en als trendy
setting voor kapitaalkrachtige tweeverdieners die met steeds verder dalende
rentes steeds groter huizen kopen. Iedereen wil geld zien, want geld lijkt
er genoeg te zijn. En iedereen wil controle en beheersbaarheid want een hoog
economisch rendement is de heilige koe van consumentenland. 
Kun je je nog aan die geldmachine onttrekken? Waar zijn de stedelijke
marginalen en hun autonome zones gebleven? En waar zijn de sociale en
culturele alternatieven die zichzelf niet in economische termen kunnen
rechtvaardigen? Want bruiste Amsterdam niet ooit vanwege juist díe cultuur?

DNW'ers Rob Schröder en Fleur Amesz bezochten een tiental kraakpanden in
Amsterdam, plekken waar nog verzet wordt geboden tegen de huidige
consumptiemaatschappij.

Wie denkt dat kraken dood is, slaat de plank volkomen mis. Getalsmatig is de
beweging anno 1999 wel wat kleiner geworden en ze strijdt op een andere
manier voor haar belangen. Kraken is tenslotte onder druk komen te staan
door de huidige sociaal-economische ontwikkelingen en van overheidswege
wordt getracht het kraken te integreren in de maatschappelijke orde.
Kraakcafés worden geforceerd aan vergunningen verbonden en kraakgroepen
worden door de gemeente geadviseerd om hun initiatieven in economische
marktwaarde te vertalen. Er wordt geprobeerd om krakers in het reguliere
stramien te krijgen om zo hun autonomie te beteugelen.

Op verschillende manieren worden er in de verschillende kraakpanden echter
alternatieven geboden voor deze 'inkapseling'. Punkers, hippies, jonge
kunstenaars, post-moderne salon-krakers, landkrakers, idealisten,
anarchisten, chaoten, macrobioten, stadsnomaden en vrijbuiters vullen op hun
eigen manier hun autonome zones in. Solidariteit en gemeenschapszin staan
bij deze groepen hoog in het vaandel bij het streven een eigen woon-, werk-
en leefwereld te creëren. Maar zij blijven opgejaagd wild.
Op eigen initiatief maakten krakers gebieden als de IJ-oevers, die voorheen
als no-go areas werden gezien, tot bruisende omgevingen. Op de feesten,
skate-parken, tentoonstellingen en theatervoorstellingen in inmiddels
ontruimde kraakpanden als de Silo en het Vrieshuis kwamen wekelijks
honderden jonge bezoekers af. Er was ruimte voor jongeren om te
experimenteren met muziek, dans, theater en kunst, zonder dat dat veel geld
kostte. Daarmee voldeden deze plekken aan een grote behoefte onder jongeren
om zich sociaal en cultureel te uiten.
Maar nadat de krakers de economische rentabiliteit van het gebied hadden
bewezen, moesten zij ook hier weer wijken.

Volgens de krakers bloedt de stad, als deze tendens zich doorzet, verder
leeg en wordt Amsterdam een saaie, kapitalistische stad: alles onder
controle. Een stad met weinig ruimte voor alternatieven en waar men vooral
geld moet hebben om er te wonen of te recreëren. Daarom gaan zij door met
kraken, ook al realiseren zij zich dat de inzet van de strijd anno 99 een
andere is dan in de zeventiger en tachtiger jaren: kun je je überhaupt nog
lospluggen van de consumptiemaatschappij? Is alternatief willen zijn nog een
reële optie?

samenstelling: Rob Schröder
redactie: Fleur Amesz
productie : Odette Toeset
eindredactie : George Brugmans en Frank Wiering

DNW - rooksignalen uit de nieuwe wereld, zondag 9 mei 1999, NL 3, circa
23.10 uur

**************************************

De uitzending van aanstaande zondag is alweer de laatste van dit
uitzendblok, DNW is weer terug met drie uitzendingen in Juni, waarvan de
eerste op zondag 13 juni. Tegen die tijd kunt u weer uitgebreide informatie
verwachten middels deze elektronische nieuwsbrief.


**************************************

De redactie van DNW bestaat uit Fleur Amesz, Jos Van den Bergh, William de
Bruijn, Hans van Dijk, Bregtje van der Haak, Marije Meerman, Alexander Oey,
Hans Otten, Olaf Oudheusden, Rob Schröder, Ineke Schwartz, Gijs Meijer
Swantee, Caroline van der Veeken en Femke Wolting. De bureauredactie is in
handen van Frithjof Kalf, productie-assistente is Stella Bierenbroodspot.
Odette Toeset is verantwoordelijk voor productie en de eindredactie is in
handen van George Brugmans en Frank Wiering.

*******************************
reacties kunt u sturen naar: dnw@vpro.nl

aan- of afmeldingen voor deze elektronische nieuwsbrief: dnw-nieuws@vpro.nl
(met respectievelijk SUBSCRIBE/UNSUBSCRIBE in de onderwerp/subject regel)

Meer informatie over de uitzendingen van DNW kunt u natuurlijk altijd vinden
op onze website: http://www.vpro.nl/dnw

*******************************
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.