Patrice Riemens on Sun, 30 May 1999 16:28:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Kosov@: Telefoonboek als paspoort/ Your ID is the TD


TELEFOONBOEK ALS PASPOORT

Een onderzoeksgroep van de Universiteit van Harvard (USA) is druk in de
weer met het verzamelen van telefoonboeken uit Kosovo.  Gevluchte
Kosovaren komen meestal zonder identiteitspapieren aan in Macedonie en
Albanie, omdat deze hun door de Servische (para) politie worden ontnomen.
De Servische autoriteiten vernietigen ook de bevolkingsregisters en andere
administraties. Als de identiteitsloze vluchtelingen starks eventueel
kunnen terugkeren kan aan hun nationaliteit getwijfeld worden en wordt het
voor hen moeilijk om te bewijzen dat zij in een bepaald huis hebben
gewoond.  Daar kan een telefoonboek van voor de oorlog eventueel bij
behulpzaam zijn.

(Uit onzeWereld, juni 1999)

----

short in English: There's a project running at Harvard to get hold of the
pre-war & ethnic cleansing telephone directories of Kosov@. This might
help establish the credentials of returning refugees whose ID documents
have been purposedly taken away by the Serbian authorities, who have also
destroyed the official population records.  
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.