Eveline Lubbers on Tue, 1 Jun 1999 16:18:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Werknemers schoppen pc uit frustratie


Uit Parool Lunchnieuws
http://www.parool.nl/actueel/lunchnieuws/300020166.html
(sorry for crossposting)
eveline
                    Werknemers schoppen pc uit frustratie


                              Terug 
                    AMSTERDAM - Een op de vier werknemers die
                    beroepshalve met een personal computer moeten
                    werken, schopt of slaat het apparaat wel eens,
                    omdat het niet doet wat de gebruiker van hem
                    verwacht.
                    Een kwart van de gebruikers rukt uit woede wel eens
                    de stekkers eruit. Driekwart van de professionele
                    gebruikers scheldt zijn pc geregeld uit. 
                    Dit blijkt uit een Brits onderzoek dat is gesponsord
                    door computerfabriek Compaq. Van de 1250
                    ondervraagde gebruikers heeft meer dan de helft last
                    van 'computerstress', ofwel irritatie omdat de pc niet
                    meteen doet wat gevraagd wordt. 
                    De onderzoekers stellen dat de gemiddelde
                    computergebruiker een uur per dag bezig is met het
                    oplossen van problemen. In geld vertaald kosten
                    computerproblemen het bedrijfsleven zo'n
                    tachtigduizend gulden per persoon per jaar,
                    veronderstellen de onderzoekers. 
                    Een kwart van de gebruikers schuift de schuld op de
                    helpdesk, die weliswaar gemelde problemen oplost,
                    maar er niet in slaagt de problemen voorgoed uit de
                    wereld te helpen. 
                    Compaq in Engeland heeft onmiddellijk gereageerd
                    door het openstellen van extra telefonische
                    hulplijnen voor pc-gebruikers. Marketing-directeur J.
                    Ruigrok van Compaq Nederland zegt het onderzoek
                    niet in Nederland is gehouden. Er leven bij Compaq
                    Nederland nog geen plannen de telefonische
                    hulplijnen uit te breiden.
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.