Geert Lovink on Thu, 24 Jun 1999 10:52:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Eric Krebbers: Nieuw-rechts anti-oorlogscomiti verleidt linkseintellectuelen


From: konfrontatie <konfront@xs4all.nl>

Eric Krebbers: Nieuw-rechts anti-oorlogscomité verleidt linkse intellectuelen

"De Europeanen willen vrede", kopt de petitie van het Franse
anti-oorlogscomité "Non ŕ la guerre". Hoewel afkomstig uit nieuw-rechtse
hoek, wist het comité ook veel handtekeningen binnen te halen van linkse
kopstukken. De initiatiefnemers hopen aan geloofwaardigheid te winnen
wanneer ze in één adem genoemd worden met linkse intellectuelen. Dat leek
Voorpost-chef Marcel Rüter kennelijk ook wel wat.
Op 20 april stuurde Rüter daarom ongevraagd 2 stukken over de petitie tegen
de Kosovo-oorlog naar de e-mail abonnees van het linkse discussieblad
Konfrontatie. Door een technisch foutje van de redactie had het
nieuw-rechtse kopstuk de hand weten te leggen op het e-mail adressenbestand
het digitale blad.

Het eerste stuk betrof een persbericht van het Franse comité, waarin
beweerd wordt dat al ruim 400 vooraanstaanden en 40.000 anderen de petitie
ondertekend hebben. Ook zouden er al 50 lokale comité's zijn opgericht en
worden de eerste openbare manifestaties aangekondigd. Volgens het
persbericht zouden de Amerikanen de oorlog opstoken tot grote woede van de
vredelievende Europeanen. Het comité meent de enig overgebleven kracht
tegen de oorlog te zijn, nu vrijwel alle gevestigde rechtse en linkse
partijen ervoor zijn.

De petitie en het persbericht van het comité zijn geschreven door Laurent
Ozon. Ozon is directeur van Nouvelle Écologie, de milieutak van de Franse
nieuw-rechtse think tank GRECE die zeer nauwe banden onderhoudt met het
Front National. GRECE probeert onder meer via de milieubeweging ouderwetse
Blut-und-Boden ideeën opnieuw ingang te doen vinden. Ozon werkt daarbij
overigens nauw samen met de engelse miljonair Goldsmith, die met zijn
ultra-conservatieve ecologische ideeën een enorme invloed heeft in
nieuw-rechtse kringen. In sommige gevallen treedt Ozon op als woordvoerder
van Goldsmith.

Hoofdvijand Amerika

Met Ozons persbericht stuurde Rüter ook een artikel van Luc Pauwels mee.
Pauwels is mede-oprichter van het Vlaams Blok en tegenwoordig chef van de
Delta Stichting, de Belgische dochter van GRECE. Net als zijn Franse
collega's ziet hij het "Amerikaans militair kolonialisme, dat hand in hand
gaat met hun cultureel en economisch imperialisme" als de grootste vijand.
De NAVO zou slechts "een Amerikaans instrument" zijn om "Europa onder
voogdij te houden". Maar Pauwels is tegen de Franse petitie omdat hij
NAVO-ingrijpen tegen de "communist Milosovic" toch wel toejuicht.
De petitie rept met geen woord over de Europese imperialistische belangen
achter de oorlog. Nationalisme wordt niet als probleem aangewezen en er
wordt overduidelijk geredeneerd vanuit "volkeren" en andere nieuw
rechtse-concepten. Linkse thema's rond anti-racisme, vrouwenstrijd of
uitbuiting worden gemeden, zoals bij nieuw-rechts gebruikelijk. Heel
Europees nieuw-rechts ondertekende de petitie, maar ook veel bekende linkse
intellectuelen, waaronder de Britse toneelschrijver Harold Pinter en de
filmmaker Ken Loach ("Land and Freedom"). De lijst omvat verder ook
communisten, anarchisten en groenen. Sommigen bleken niet op de hoogte van
de herkomst van de petitie en streepten zwaar geschrokken hun handtekening
door. Anderen hadden er echter geen moeite mee en herkenden zich helaas in
de extreem-rechtse ideologie.

Samenwerking weigeren

Al in 1993 waarschuwde een groep van 40 beroemde Europese intellectuelen,
zoals Umberto Eco, tegen het meewerken aan nieuw-rechtse projecten. "Al
enige tijd proberen de ideologen van extreem-rechts ons te laten geloven
dat ze veranderd zijn. Daarom zijn ze een grote verleidingscampagne
begonnen richting democratische persoonlijkheden en intellectuelen,
waaronder ook linkse. Slecht ge nformeerd of volledig onbewust van deze
activiteiten hebben linksen artikelen ondertekend in nieuw-rechtse bladen.
Met hun namen wil nieuw-rechts ons overtuigen dat ze werkelijk veranderd
zijn." De groep kondigde aan om voortaan elke samenwerking met nieuw-rechts
"te weigeren in bladen, boeken, radio en tv, of in bijeenkomsten die
georganiseerd worden door personen die banden hebben met extreem-rechts".
Het anti-oorlogscomité heeft inmiddels de eerste manifestatie achter de rug
en heeft ook een landelijke krant uitgebracht met 80.000 exemplaren.
Behalve van Ozon en zijn kameraden staan er ook artikelen in van linksen.
De bekendste is de Amerikaanse anarchist Noam Chomsky. Volgens de redactie
heeft hij zelf toestemming voor publicatie gegeven. Gelukkig is er sinds
kort ook een duidelijk linkse petitie in omloop, opgesteld door
intellectuelen die de ruk naar rechts een halt willen toeroepen.


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.