Menno Grootveld on Wed, 30 Jun 1999 18:29:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Lost & Found 2.3


Op de valreep nog een korte aankondiging van de laatste Lost & Found voor
de zomervakantie vanavond.
In deze aflevering onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:
- Wat er gebeurt als een kunstenaar aan een waarzegger vraagt of zijn werk
wel goed genoeg is;
- In hoeverre de ene vrouw die een paard nabootst anders klinkt dan de andere;
- Hoe de wereld er uitziet, gefilmd vanuit een vlieger;
- Wat je moet doen om een kudde schapen de stuipen op het lijf te jagen.
Voor een antwoord op deze en andere prangende vragen kunt u zich zoals
gebruikelijk tegen negenen vervoegen bij de ingang van het Theatrum
Anatomicum in de Waag op de Nieuwmarkt te Amsterdam. De entree bedraag tien
gulden.
Na de zomervakantie organiseert Lost & Found op woensdag 1 september een
After Beach Party op dezelfde lokatie, waarvoor u allen wordt gevraagd een
bijdrage te leveren in de vorm van vakantiedia's, -foto's, -films,
-video's, -CD-rom's en wat dies meer zij. Alleen degenen die iets meenemen
zijn deze avond welkom.
Voor meer informatie: 0653129605.


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.