bertvanriel on Tue, 2 Nov 1999 09:13:30 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: nettime-nl: Linux]


de bijdrage van sjardijn is in entscape onzichtbaar, is dit technisch
probleem?
mvg Bert van Riel

martin sjardijn wrote:

>  ------------------------------------------------------------------------
>
>  Part 1.2  Type: message/rfc822
>      Encoding: 7bit

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.