Eveline Lubbers on Mon, 15 Nov 1999 14:14:44 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Boek over Afluisteren Verschenen------- Forwarded Message Follows -------
From:      	"buro Jansen & Janssen" <respub@xs4all.nl>
10 november 1999 verschijnt:

Luisterrijk 
een gids over afluisteren 

buro Jansen & Janssen

Vijf jaar geleden verscheen ‘De Muren hebben Oren’, de eerste
afluistergids van buro Jansen & Janssen. Had toen het  gebruik van
afluistertechnieken al een hoge vlucht genomen, nu zijn de ontwikkelingen
helemaal niet meer bij te houden. Politie en justitie roepen om het
hardst dat ze technisch achter de feiten aanlopen. De veelheid van moderne
 communicatiemiddelen zou leiden tot grote problemen bij de opsporing. In
de praktijk hebben de nieuwe ontwikkelingen het leven van de
verschillende opsporings- en inlichtingenambtenaren een stuk aangenamer
gemaakt. Niet alleen het  afluisteren is gemakkelijker, ook
plaatsbepaling en registratie zijn stukken eenvoudiger geworden. 
Luisterrijk geeft niet alleen een overzicht van de huidige stand van de
techniek, maar onderzoekt ook in hoeverre de privacy nog enigszins
beschermd kan worden. Daarnaast presenteert de afluistergids een overzicht
van wie er  afluisteren, hoe afluisteraars te werk gaan en welke
wetgeving er op stapel staat, inclusief de Europese context. 

In dat kader wil buro Jansen & Janssen wijzen op recente voorstellen voor
de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de WIV, die
half oktober aan de Tweede Kamer zijn opgestuurd. De BVD heeft er alleen
maar bevoegdheden bijgekregen. Aan de wet is een “Echelon-artikel”
toegevoegd (art. 25a WIV). De BVD krijgt de bevoegdheid om alle 
internationale telecommunicatie die niet via kabels verloopt, op te
vangen en door te lopen op voor de diensten interessante gegevens. Dit
betreft niet alleen het uit de lucht plukken van Nederlandse GSM’s. Een
groot deel van de internationale telecommunicatie verloopt via
straalzenders en satellieten, waaronder Internetberichtenverkeer dat via
Europa een rustige route zoekt. Dit scenario verschilt in praktijk
nauwelijks van het Echelon-programma van de Amerikaanse NSA. Verder
wordt in het recente wetsvoorstel de bevoegdheid om versleuteling van
communicatie ongedaan te maken, uitgebreid. Ook nieuw is dat toestemming
wordt verleend om met behulp van een technisch hulpmiddel een nummer van 
een onbekend toestel te achterhalen. Dit moet gebeuren met een zogenaamde
IMSI-catcher, een apparaat dat zich uitgeeft voor de dichtstbijzijnde
GSM-paal – uitgebreid behandeld de afluistergids Luisterrijk. De laatste
forse uitbreiding betreft de bevoegdheid om afgetapte en opgevangen
telecommunicatie op te slaan. Een uitgebreid kommentaar op de nieuwe WIV
is te vinden op de Jansen & Janssen website. 

Luisterrijk, een gids over afluisteren 
redactie buro Jansen & Janssen 
192 p. prijs 27,50 
ISBN 90-67281050 

Dit boek is verkrijgbaar in de boekhandel, of te bestellen door overmaking
van f 32,50 (incl. f 5,- porto) op giro 603904 van Stichting Res Publica o.v.v.
‘Luisterrijk’ 

Luisterrijk is ook te vinden op Internet
http://www.xs4all.nl/~respub/afluisteren
De site is voorzien van links en tips, en wordt regelmatig geaktualiseerd.

Als altijd bereikbaar voor kommentaar en interviews, 

buro Jansen & Janssen, 
Postbus 10591, 1001 EN Amsterdam, tel/fax: 020-6123202, email:
respub@xs4all.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.