geert lovink on Thu, 6 Jan 2000 01:45:39 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Wijziging in structuur en eigendom Digitale Stad (DDS)


voor meer zie: www.dds.nl

PERSBERICHT DDS
Wijziging in structuur en eigendom Digitale Stad (DDS)

Bestuur en management van De Digitale Stad (DDS) hebben een
intentie-overeenkomst gesloten m.b.t. een overname van De Digitale Stad (als
vennootschap in oprichting) door het management. Het management verplicht
zich met de overname tot aanzienlijke nieuwe investeringen en de nieuwe
structuur biedt ook het perspectief op het aantrekken van kapitaal en het
aangaan van allianties. De commerciŽle activiteiten van DDS hebben altijd de
basis gevormd voor de financiering van culturele en innovatieve
activiteiten. Met de omzetting hoopt De Digitale Stad haar commerciŽle basis
te versterken. DDS verwacht tevens daarmee de financiering van ideŽle
activiteiten te kunnen continueren.

De wijzigingen in structuur en eigendomsverhoudingen worden ingegeven door
de snelle ontwikkelingen op internet gebied. De structuurwijziging is
noodzakelijk om als onderneming duurzaam te kunnen concurreren. Klanten van
DDS zullen de wijziging merken in een uitbreiding van diensten en service en
dalende prijzen. Ook aan bewoners zullen nieuwe - gratis - diensten worden
geboden. De interface van DDS zal op korte termijn veranderen.

Zowel bestuur, directie als externe adviseurs zijn de afgelopen periode tot
de conclusie gekomen dat DDS haar activiteiten niet blijvend zou kunnen
financieren als zij als onderneming binnen de oude kaders door zou gaan. In
plaats van commerciŽle voortzetting van DDS middels verkoop aan een grote
onderneming lag bij het stichtingsbestuur de voorkeur bij een buy-out door
het management. Dat heeft inmiddels geleid tot een zogeheten
intentie-overeenkomst. Garanties zijn afgegeven m.b.t. het personeel, nieuwe
investeringen, het vormen van een fonds voor cultuursponsoring en de privacy
van de gebruikers.

De Digitale Stad heeft zich jarenlang ingezet voor het publieke domein op de
elektronische snelweg. Het bestuur van de stichting zal binnenkort haar
activiteiten beŽindigen. Het management heeft te kennen gegeven dat zij
ambieert ook in de toekomst ideŽle activiteiten te financieren vanuit de
commerciŽle activiteiten. DDS blijft dan ook een onderneming met een missie
in het publieke domein. De Digitale Stad wil ook in de toekomst een stad
zijn met een onafhankelijke redactie, veel autonomie en vrijheden voor de
gebruikers, een veilige haven voor datavluchtelingen, een stad die veel
ruimte biedt aan mensen met vernieuwende ideeŽn. Bestaande voorzieningen
zoals gratis email, de metro, de DDS studio blijven bestaan. DDS wil een
stad blijven die 'anders' is. Het nieuwe perspectief maakt dat juist
mogelijk.

Participatieplannen voor personeel en bewoners De activiteiten van De
Digitale Stad worden ondergebracht in drie vennootschappen, te weten De
Digitale Stad Diensten BV, De Digitale Stad projecten BV, en De Digitale
Stad City BV. Via de DDS Participatiemaatschappij verwerft het management de
aandelen van deze drie vennootschappen. De Participatiemaatschappij DDS
stelt per vennootschap een pakket aandelen beschikbaar voor de introductie
van medewerkersparticipatie. Tevens wordt 5% van de aandelen in 'DDS City'
in de plannen van het management gereserveerd voor 'bewoners' van de stad.
Een uitwerkingsplan hieromtrent zal in de eerste helft van 2000 worden
gepresenteerd. In dit uitwerkingsplan zullen onder meer criteria en
spelregels worden gedefinieerd op basis waarvan bewoners in aanmerking komen
voor participatie. De participatieplannen voor personeel en bewoners worden
door het management uitgewerkt i.s.m. Mark van Beusekom van Participation
Solutions. Van Beusekom geldt als de leidende expert op het gebied van
participatieregelingen voor werknemers. Van Beusekom noemt het
managementidee om bewonersparticipatie vorm te geven een 'enorme uitdaging'.
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.