Patrice Riemens on Thu, 6 Jan 2000 15:13:23 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: 'wijziging eigendomsverhoudingen DDS' (fwd)


(by way of michael van eeden)
(en ge-fwd voordat geert mij de loef afsteekt! ;-)


http://www.planet.nl/multimedia/2000/0501/e.shtml

Woensdag 5 januari 2000

13.30 uur

Digitale Stad als bedrijf verder

De Digitale Stad (DDS) wordt een bedrijf en komt in handen van het
management. Bewoners kunnen 5 procent van de aandelen verwerven.

Er komen 3 BV's in plaats van stichting De Digitale Stad: Digitale Stad
Diensten BV, Digitale Stad Projecten BV, en De Digitale Stad City BV.
Medewerkers krijgen aandelen, 5 procent zal op een nog onbekende manier
onder de stadsbewoners worden verdeeld.

Directeur Joost Flint van De Digitale Stad zegt dat hij de helft van de
aandelen koopt, en de andere helft gaat naar Chris Göbel, nu directeur van
DDS Projecten. Flint wil niet zeggen welke waarde het bedrijf krijgt vanuit
de Stichting: 'De Stichting heeft de participatiemaatsdchappij opgericht, en
aan ons verkocht. Het is ons niet toegestaan om onze aandelen weer zomaar te
verkopen.'

Niettemin gaan de nieuwe eigenaren op zoek naar risico-investeerders, met
name voor het 'City'-gedeelte, dat 140.000 gebruikers telt. De nieuwe
investeerders moeten het aandelenkapitaal uitbreiden waardoor er extra geld
beschikbaar komt en het aandeel van Flint (42) en Göbel (29) verwatert.

DDS boekt nu met 30 medewerkers een omzet van 2 miljoen gulden met projecten
en diensten, en daaruit kan het openbare deel worden betaald. 'Sinds de
startsubsidie van 1994 heeft de overheid nooit meer een cent hoeven
subsidieren. Dat ging jaren goed, maar we stevenden nu af op een situatie
waarin dit niet langer haalbaar zou zijn, dus er moest iets gebeuren', aldus
Flint.

Het lijkt er op dat beide eigenaren voor een habbekrats een grote waarde in
de schoot geworpen krijgen, want investeerders hebben (hadden?) veel geld
over voor netbedrijven met veel klanten. Flint ontkent: 'Er is extern een
reele prijs bepaald. Ook is vastgelegd dat we jaarlijks 75.000 gulden moeten
blijven uitgeven aan sponsoring van publieke activiteiten. De opbrengst van
De overname komt grotendeels in het Cultuurfonds.'
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.