Mylene van Noort on Fri, 16 Jun 2000 17:02:04 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Waag] Nieuwsbrief 16.06.00


An English version of this newsletter is further below.

WINNAARS BROWSERDAG 19 MEI 2000

Uit 35 Browserpresentaties koos de jury van de 3de Internationale
Browserdag 3 winnaars.
Victor Vina van de Royal College of Arts (Londen) werd winnaar van de
Browser Award met zijn innovatieve applicatie:
http://www.crd.rca.ac.uk/~victor/hyperspc
De jury oordeelde dat zijn werk getuigt van originaliteit en technisch
vernuft terwijl het ook overtuigt op esthetisch vlak en qua
gebruiksvriendelijkheid. Uit het juryrapport: 'Dit is een browser die je
meteen in gebruik wilt nemen en die ook uitstekend is als weblog'.
Suzanne Hin van de Rietveld Academie kreeg de tweede prijs voor haar Scope
Browser. Surfers worden met de Scopebrowser lid van een webfamilie. De jury
schreef: 'In al zijn naiviteit is dit ontegenzeggelijk een inspirerend
tegenvoorstel'. Myriel Milicenic en Axel Eber (Rietveld Academie) kregen de
derde prijs voor hun Quantum Browser, gebaseerd op de quantum theorie. De
jury prees hun vaardige gebruik van de quantumtheorie en hun filosofische
benadering van het fenomeen Browser.

Thijs Chanowski van Medialab wees als winnaar van een speciale prijs aan
Henk Jan Bouwmeester. Met het ontwerp van zijn browser The Dawn of Browser
won hij een stage bij Medialab. Zijn browser is een draagbare box waarin
gebruikers individueel data kunnen opslaan.

Komend najaar organiseert de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media een
follow-up seminar AFTER BROWSER. Vertegenwoordigers van culturele,
commerciele en wetenschappelijke R&D organisaties ontmoeten in de Waag
Browserdag finalisten en docenten van kunstacademies. De vraagstelling van
AFTER BROWSER is hoe de obstakels tussen droom en daad, idee en realisatie
weggenomen kunnen worden.

Screenshots van de Browserpresentaties 2000 zijn te zien op:
http://www.browserday.com

NRC STUDIEHUIS

Recentelijk is het NRC Studiehuis geopend in een ontwerp van de
Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media. Het Studiehuis is een wekelijks
verschijnende webeditie van NRC Handelsblad waarin een aantal supplementen
is opgenomen speciaal gericht op leerlingen van het secundair onderwijs.
Het Studiehuis bevat opdrachten voor de leerlingen en achtergrondmateriaal
voor leraren. Scholieren schrijven zes korte berichten per week waarnaast
zij een aantal krantenartikelen herschrijven. Op de site kunnen zij een
werkmap aanleggen. Andere onderdelen van de site zijn een mededelingenbord
en een 'stand up' podium waarop zij eigen presentaties kunnen plaatsen.
Het Studiehuis is momenteel in de alphatest fase en gaat aan de start van
het schooljaar 2000-2001 officieel van start.

http://www.studiehuis.nrc.nl

OEROLZONE 2000

16-25 juni 2000

Bezoekers van het OEROL festival krijgen dit jaar de mogelijkheid
aangeboden om hun indrukken digitaal weer te geven.
Bij de opening van het OEROL festival vanavond op Terschelling, gaat
daartoe de OerolZONE website online. Deze site is ontwikkeld door de
Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media in opdracht van de VARA. Tijdens het
jaarlijkse OEROL festival transformeert Terschelling in een groot podium
inclusief decorstukken, tribunes, campings en kunstobjecten. Het thema dit
jaar - 'Als het tij keert' - is geintegreerd in het concept en design van
de OerolZONE.

Bezoekers van het festival kunnen de OerolZONE vullen met recensies,
impressies, berichten, herinneringen aan eerdere festivaledities,
jutterskunst en beelden. Dit kan zowel live vanaf het festival als online
via het Internet. De gebruikte technologie bestaat o.a. uit chats, SMS, fax
en voicemail. Om het de onderzoekende festivalgangers zo makkelijk mogelijk
te maken, is door de hard- en software engineers van de Maatschappij
zogenaamde 'single push' technniek ontwikkeld. Met 1 druk op de knop maken
bezoekers foto's en scans. De StrandScanner is al even gebruiksvriendelijk.
Het is een zoomcamera die geinstalleerd is boven een zandbak. Met de
StrandScanner kan men opnamen maken van wat zich in de bak bevindt..
Teken- en collagetools maken het mogelijk om het ingevoerde materiaal
digitaal te bewerken.
Actiecentrum van de OerolZONE is de mediatent op het Groene Zand.
Na afloop van het festival blijft het OerolZONE journal bewaard in het
archief van de site.

http://www.vara.nl/oerol


WINNERS BROWSERDAY

On 19th May a jury chose three winners out of 35 browserpresentations:
Victor Vina of the London Royal College of Arts won the Browser Award with
his innovative application: http://www.crd.rca.ac.uk/~victor/hyperspc
The jury deemed his work original and technically accomplished, also
scoring heavily for aesthetic appeal and usability. They wrote: 'This is a
tool one would want to use immediately and it's perfect for a weblog'.
Suzanne Hin of Rietveld Academy won the second prize for her Scope Browser
with which every surfer becomes a member of a web family. From the
juryreport: 'In all its naivety this is a truly inspiring
counterproposition'. Thirdly, Myriel Milicenic and Axel Eber also of
Rietveld Academy got a special mention for their Quantum Browser, based on
quantum theory. The jury praised its masterly representation of chaos
theory and philosophical approach of the phenomenon Browser.
Thijs Chanowski of Medialab announced the winner of a special award, an
internship, to be Henk Jan Bouwmeester with his browser The Dawn of
Browser. Bouwmeester designed a portable box to be filled by individual
users with whatever type of data.

In fall the Society for Old and New Media organises a follow up seminar
AFTER BROWSER. Representatives of cultural, commercial and academic R&D
organisations will gather at the Waag together with Browserday finalists of
this year and previous ones and teachers of the involved arts academies.
The crucial theme of the meeting is how to overcome the obstacles between
dream and action, the initial idea and its realisation.

Screenshots of the presentations can be seen at: http://www.browserday.com

NRC STUDIEHUIS

Recently the NRC Studiehuis was launched, a design of Society for Old and
New Media. The Studiehuis is a weekly webedition of the daily paper, with
supplements specifically aimed at pupils of 15+ in secondary education. It
includes exercises and background material for teachers. Pupils write up to
six fresh messages and do rewrites of published articles. A special
workfile can be easily installed on the Studiehuis site. Other features are
a message board and a 'stand-up' stage on which visitors can give their
opinions and thoughts. The site will be alphatested until the beginning of
September.

http://studiehuis.nrc.nl

OEROLZONE 2000

16 - 25 June - Terschelling

This years visitors of the OEROL festival are given the possibility to put
their impressions of the festival online.
At the opening of the Terschelling OEROL festival on Friday 16 June, the
OerolZONE website will be launched. The OerolZONE was made by Society for
Old and New Media for the broadcasting cooperation VARA. The site allows
its visitors to report on what's happening at the 10-day festival. During
the yearly OEROL festival the island of Terschelling is transformed into a
stage with props, gallery, camping site and artobjects. This year's theme
'When the tide turns' is reflected in the concept and design of the
website.

The journal of OerolZONE will be filled with reviews, impressions,
messages, mermories of earlier OEROL editions, wrecking art and pictures
ensembled by reports and the public. This can be either live from the
festival or via the Internet. The used technology are chats, SMS messaging,
fax and voicemail. To make life easy for the roving reporters the hard- and
software engineers of Society for Old and New Media developed so-called
'single push input technology'. With a single click visitors are able to
make pictures and scans. A special StrandScanners is equally userfriendly.
The Strandscanner is a zoomcamera with which visitors can make images of
whatever they display in a container filled with sand. Several drawing
tools make it possible to edit the material to which text comments can be
added as well.
The mediatent at the Groene Zand is the action centre of the OerolZONE.

A OerolZONE archive will remain available when the festival is over.

http://www.vara.nl/oerol
_____________________________________________________
De Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media organiseert regelmatig programma's die toegankelijk zijn voor het
publiek. Graag willen we u van deze activiteiten op
de hoogte houden via deze mailingservice 'Waag:berichten'.
Als u geen berichten wilt ontvangen van deze lijst, dan kun u zich uitschrijven door een mail te sturen naar berichten-request@waag.org met de tekst: unsubscribe
of door het formulier in de vullen op http://www.waag.org/mailinglist
--
LET OP: nettime-nl is verhuisd! bovenstaande is gepost via het oude
adres nettime-nl@dds.nl. Gebruik vanaf nu (27/1/2000) het volgende
adres: nettime-nl@nettime.org.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).