Alex Adriaansens on Wed, 21 May 1997 12:38:04 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Mark Dery op 11 juni in Rotterdam


V2_Organisatie, de Zaal De Unie en Uitgeverij De Prom organiseren op 11
juni 1997
een avond met de Amerikaanse cultuurfilosoof Mark Dery

Mark Dery woont en werkt in New York. Zijn teksten over cybercultuur,
nieuwe media en alternatieve cultuur zijn o.a. verschenen in Wired, Rolling
Stone, Mondo 2000, The Village Voice en The New York Times. Dery is de
schrijver van Flame Wars: The Discourse of Cyberculture. Zijn meest recente
boekpublicatie, Escape Velocity (1996), is in oktober 1996 ook in een
Nederlandse uitgave verschenen bij de Prom onder de titel Het digitale lichaam.
Cybercultuur in het fin-de-millennium. Hierin schrijft Dery over de
fascinerende kruisbestuiving
tussen mens en machine en geeft een brede analyse van de sociale,
esthetische en religieuze krachten achter het fenomeen cybercultuur.

In zijn lezing zal Mark Dery ingaan op de problematische relatie tussen
geest en lichaam en hoe deze vorm krijgt in de hedendaagse cultuur. Dery's
stelling is dat de 'mind-body split' niet alleen in de neo-cult
groeperingen zoals Heaven's Gate en het Neo-Gnosticisme een rol speelt,
maar dat het ook het wereldbeeld van de 'digirati' van Wired, New
Age-liberalen als John Perry Barlow en de informatiemaatschappij zelf
be´nvloed. Van hier uit zal Dery een kaleidoscopische hoeveelheid
voorbeelden geven en kritische kanttekeningen zetten bij de verschijnselen
van de huidige technologische cultuur.

Voorafgaande de lezing wordt de video Pandaemonium (Illuminations/BBC)
vertoond, waarin verschillende aspecten van machinekunst worden behandeld
en waarin kunstenaars zoals Mark Pauline (Survival Research Laboratories),
Chico McMurtrie en Stelarc en tevens de cultuurcritici Arthur Kroker en
Mark Dery ge´nterviewd worden.

De avond wordt afgesloten met een gesprek tussen Mark Dery en Marcel M÷ring.

Voertaal engels.

Plaats: Zaal De Unie, Mauritsweg 35, Rotterdam (5 min. van Rotterdam CS)
Tijd: 11 juni 1997, 20.30uur (begin video-vertoning 19.30uur)

EntrÚe: Hfl.10,-/7,50

Tijdig reserveren bij: Zaal De Unie 010-433 3534
e-mail <unie@rks.nl>

Informatie:

Zaal De Unie
Lisbeth Levi
tel. 010-4141666

V2_Organisation
tel.+31-10-4046427
e-mail: v2@v2.nl--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.