evel on Thu, 22 May 1997 15:55:56 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Jansen & Janssen plaatsen Europoldocumenten op Internet (fwd)--------- persbericht ---------

Buro Jansen & Janssen over Europol

In het kader van de komende Eurotop in Amsterdam presenteert Buro
Jansen & Janssen eenfiks aantal documenten over Europol op het 
Internet

http://www.xs4all.nl/~respub/europol

Op deze site een verzameling documenten die in de meeste Europese
landen geheim zijn, en in Nederland zeer moeilijk te krijgen. Het
gaat om stukken van voorbereidende werkgroepen van de Europese
Unie die grote plannen hebben met Europol.

Daarnaast zijn op deze speciale Europol-site een aantal kritische
artikelen over Europol te vinden, geschreven door Jansen &
Janssen aangevuld met informatieve stukken van anderen.
* Wat mag Europol nu? Wat zijn de plannen voor  de toekomst? 
* Wat voor informatie wordt er uitgewisseld op de Raamweg in Den
Haag?
*  Mogen de rechercheurs nu wel achtervolgen, afluisteren of 
huiszoekingen verrichten - of niet?
* Wie beslist er over de taken van Europol?
* En heeft het Nederlandse parlement eigenlijk wel iets in te
brengen?

In 1998 moet het Europol verdrag door de verschillende 
parlementen geratificeerd zijn. Een diskussie over het mandaat
en de taken van Europol is nauwelijks gevoerd. En nu, halverwege
1997, liggen er alweer plannen voor de uitbreiding van Europol. 
Wat Duitsland wil, lijkt verdacht veel op een Europese FBI.

De Europol-site van buro Jansen & Janssen, voor wie vraagtekens
heeft bij vergaande Europese  politiesamenwerking.

Buro Jansen & Janssen
tel: 020 6123202
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.