F. van Ingen on Mon, 22 Sep 1997 17:16:15 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Wired heeft de primeur: de eerste kloon


Het is amper te geloven:
na jaren van speurwerk in bronteksten van cosic, shulgin, netband, e.a.
en zorgvuldige reproduktie van plaatjes van <a
href="http://www.jodi.org">jodi.org </A>
is hotwired erin geslaagd een kloon te produceren.
Gaat dat zien:
http://www.hotwired.com/rgb/hf/


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.