Andreas Broeckmann on Tue, 23 Sep 1997 17:52:13 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Wiretap 3.09 'Beeld en geluid machines'


***********************************************************************
................ Wiretap 3.09 Beeld en geluid machines ................
.................... Zondagmiddag 5 oktober 1997 ......................
***********************************************************************
Sender: owner-v2_info_nl
Precedence: bulk

***********************************************************************
Felix Hess - Ad van Buuren - Peter Duimelinks/Geert Mul - Joost Rekveld
***********************************************************************
Locatie ......................... V2_ - Eendrachtsstraat 10 - Rotterdam
Zaal ....................... open 13.00uur - aanvang programma 14.00uur
Contact ....................................... 010.404.6427 - v2@v2.nl
***********************************************************************

***********************************************************************
Onder invloed van de industri le revolutie werden veel processen in
onze samenleving gemechaniseerd en geautomatiseerd. Ook in de kunst
deed de machine zijn intrede. In eerste instantie werden de machinale
karakteristieken van de industri le revolutie onderwerp van compositie,
film en fotografie. Later werden specifieke machines ontwikkeld voor
het maken van audiovisuele kunst. 'Machinale' muziek-instrumenten als
de Theremin Vox en de Ondes Martenot, werden spoedig gevolgd door
bandrecorder, synthesizer en sampler. Waarbij in de laatste decennia de
computer zich als de meest complete en tot in het oneindige veelzijdige
machine voor het maken van beeld- en geluidscomposities ontwikkelde.
***********************************************************************
De hieruit ontstane 'democratisering' van beeld en geluid is een
belangrijke motor voor de ontwikkeling van de populaire muziek geweest
en is inmiddels een volledig vervlochten onderdeel van de audiovisuele
praktijk. Hedendaagse machines kunnen meer dan alleen opnemen; zij
kunnen zelf muziek produceren en ontwikkelen. Dit Wiretap-programma
laat werken van kunstenaars en muzikanten zien en horen, die op
verschillende wijze gebruik maken van machines. Verschillende soorten
van technologie worden hierbij ingezet (mechanische en elektronische).
Ze hebben als gemeenschappelijke factor dat de machines volgens
bepaalde principes een grote beslissingsbevoegdheid hebben gekregen.
Muziek is hier teamwork tussen mens en machine geworden. Het programma
laat kunstenaars, muzikanten en machines aan het woord.
***********************************************************************

***********************************************************************
............................... Gasten ................................
***********************************************************************
Felix Hess bouwt audio-machientjes, zoals de 'Moving Sound Creatures'
en 'How light is changed into music'. Zijn werk is exemplarisch voor de
hierboven aangegeven ontwikkeling. Felix Hess is al bijna 20 jaar
actief en heeft over de gehele wereld tentoongesteld. Op deze Wiretap
geeft hij een lezing en een demonstratie van enkele van zijn werken
waaronder de 'Moving Sound Creatures'. Terwijl deze rondrijden
communiceren ze met elkaar via bepaalde frequenties. Het publiek wordt
door hen als storende factor ervaren, zij reageren dan ook zeer alert
op ieder geluid vanuit het publiek.
***********************************************************************
Het werk van Ad van Buuren ligt enigszins in het verlengde van dat van
Felix Hess. Hij bouwde een analoge muziekmachine met honderden
relaisschakelaars uit oude telefooncentrales. Deze muziekmachine, die
ook visueel indrukwekkend is, functioneert als een analoge computer die
zijn eigen audio-omgeving ontwikkeld volgens vaste principes.
***********************************************************************
Peter Duimelinks en Geert Mul doen een performance als DJ en VJ waarin
beeld en geluid bewerkt en gestuurd wordt door verschillende
elektronische apparaten (draaitafels, midi-apparatuur en beeld- en
geluidsamplers). Het optreden 'Japan - fx3x1y5' is een collage van
beeld en geluid die live tot stand gebracht wordt.
***********************************************************************
Joost Rekveld (o.v.) is cineast en afgestudeerd aan de interfaculteit
Beeld en Geluid van het Haags Conservatorium. Zijn experimentele
filmwerk onderzoekt de relaties tussen beeld en geluid; abstracte
animaties die langs machinale weg tot stand zijn gekomen zijn
kenmerkend voor zijn filmwerk. Hij zal deze middag een historisch
overzicht geven van de ontwikkeling en betekenis van de beeld- en
geluidsmachines in relatie tot de hedendaagse beeld- en
geluidsproduktie.
***********************************************************************


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.