Geert Lovink on Thu, 3 Sep 1998 14:15:01 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: vacature rietveld/nieuwe media


>From ruyg@xs4all.nl

Vacature werkplaatsassisitent Rietveld academie

>omvang vakature:
het gaat om een vakature van 2 dagen en een avond.

>funktie omschrijving:
De assistent zal gedurende 1 dag en 1 avond aaneengesloten de nieuwe media
lessen ondersteunen. Dit in directe relatie tot de gegeven lessen.
Hij zal cursus geven aan studenten in de software die direkt met deze
vakken/lessen samenhangt.
Hij zal 1 dag aanwezig is in de werkplaats voor het algemeen begeleiden van
studenten met betrekking tot de nieuwe media en helpen bij het systeembeheerder
m.b.t. het nw mediaprogramma op de afdeling

>vaardigheden:
Het beheersen van de software programma's; director, premiere, html, lingo
en het bijhouden van de voor het programma noodzakelijke aanvulingen.
(voor het funktioneren in de werkplaats is kennis van grafische software
als xpress en photoshop een pre)

>Het is belangrijk dat de assistent vaardig is in het communiceren naar de
docenten, de andere werkplaats assistenten, zowel als de studenten. (dus
geen computer nurd)
Enige "feeling" voor de kunstacademie het kunst onderwijs cq. grafisch
ontwerpen.

Reacties kunnen gestuurd worden naar
groen_di@euronet.nl en ruyg@xs4all.nl

----- End of forwarded message from marjolijn ruyg -----
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.