Christine Karman on Thu, 3 Sep 1998 17:23:59 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: vacature rietveld/nieuwe media


At 13:54 3-9-98 +0200, Geert Lovink wrote:

>De assistent zal gedurende 1 dag en 1 avond aaneengesloten de nieuwe media
>lessen ondersteunen. Dit in directe relatie tot de gegeven lessen.
>Hij zal cursus geven aan studenten in de software die direkt met deze

"Hij"? Ik dacht dat (m/v) verplicht was tegenwoordig?

dagdag
Christine
--
agents on the move.....
Tryllian --> nieuw telefoonnummer: 0654 710 240
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.