mauzz on Fri, 4 Sep 1998 11:38:01 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: KABELMAATSCHAPPIJ A2000 is MONOPOLIST???


Dit is eigenlijk slechts ten dele waar. 

Alleen deze TV zenders (van de zenders waar het om gaat) zijn in Amsterdam
e.o. niet op een andere wijze te ontvangen dan via A2000 : 
  - Belgie (VRT) 1 & 2 (tenzij je heel erg 
   hoog woont) , 
  - BBC1 & 2 (tenzij je een, in NL illegaal, 
   satelliet-abonnement kan regelen), 
  - AT5 (WWW videostream even niet 
   mee gerekend),  
  - A1 & A2 (SALTO),  
  - MTV (inmiddels dus helemaal niet 
   meer vrij te ontvangen, tenzij je de 
   Scandinavische versie wilt zien) 
  - NieuwsNet9. (...) 
  - En het Nederlandse GELUIDS 
   kanaal van Eurosport .  (Het beeld 
   met o.a. engels of duits commentaar 
   is gratis van de satelliet te plukken). 

Overigens bijna allemaal, met uitzondering van MTV, Eurosport en NN9,
'niet-commerciele', maar dus publieke zenders. Het ligt puur aan het beleid
van al deze zenders ZELF en aan de POLITIEK, dat deze kanalen niet op een
andere wijze ontvangen kunnen worden. 

Lees verder 
over o.a. de CNN hype:
'KANAAL KRIEBELS, ANTENNE ANGST en MEDIA MISVERSTANDEN'

op http://www.kww.nu/kabel/commotie.html
 
Verder hier ook veel relevante links over de kwestie.

MauzZ
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.