Felipe Rodriquez on Sat, 5 Sep 1998 17:15:14 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Besluit OPTA over tarieven KPN onverstandig


Besluit OPTA over tarieven KPN onverstandig

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, OPTA, is van oordeel
dat de tarieven voor lokale en interlokale gesprekken die KPN-Telecom
rekent fors omlaag moeten. Dat lijkt op het eerste gezicht gunstig te zijn
voor de burger, die minder gaat betalen voor zijn telefoonverkeer. 

De OPTA maakt echter een ernstige fout door de kostenverlaging te koppelen
aan het door KPN behaalde rendement, dat relatief hoog is ten opzichte van
zusterbedrijven in het buitenland.Hoe hoger het rendement van KPN, hoe
lager de tarieven volgens OPTA moeten worden. Efficientie van KPN wordt
daarmee afgestraft met een tarievenverlaging, waardoor omzet en winst dalen
en KPN niet meer wordt geprikkeld om zo efficient mogelijk te werken naar
een optimaal rendement. 

Het besluit van de OPTA kan ertoe leiden dat KPN op kunstmatige manier de
kosten gaat verhogen, waardoor het rendement afneemt. KPN kan dit
bijvoorbeeld doen door fors te investeren in betere service en techniek.
Dat zou ertoe kunnen leiden dat de positie van KPN in de markt nog sterker
wordt, en concurrentie welhaast onmogelijk wordt. Uiteindelijk moeten de
tarieven in die situatie ook weer omhoog, om het behaalde rendement opnieuw
af te stemmen aan dat van andere europese telecombedrijven.

De beslissing van de OPTA is op termijn voor alle betrokken partijen
ongunstig, want het is onvoorspelbaar hoe het rendement van KPN zich in de
toekomst zal ontwikkelen, en dus hoe de door OPTA vastgestelde tarieven op
basis van dat rendement zich ontwikkelen. Onvoorspelbaarheid is voor
niemand prettig. De burger wil weten hoeveel hij nu en volgend jaar betaalt
voor zijn telefoonrekening. De concurrenten die concurreren met KPN willen
zekerheid over tarieven, zodat op basis daarvan bedrijfsplannen kunnen
worden gemaakt. En tot slot worden de aandeelhouders van het volksaandeel
KPN geconfronteerd met een onvoorspelbaar omzet en winstpatroon voor de
komende jaren, en zullen daardoor geneigd zijn hun aandelen in te ruilen
voor bedrijven die een beter voorspelbaar toekomstbeeld bieden. 

Voor KPN is dit, zoals Wim Dik al vaststelde, een ramp. En dat is het, want
de gevolgen van de beslissing van de OPTA zijn onvoorspelbaar. Wie kan
vandaag voorspellen wat voor rendement KPN volgend jaar haalt, en wat de
daaraan gekoppelde tarieven gaan worden ? 

Het zou verstandiger zijn indien de OPTA maximum tarieven afspreekt voor de
gehele telecommarkt, die mogen best fors lager zijn dan de huidige
tarieven, maar zouden niet gekoppeld mogen worden aan het rendement dat
door KPN wordt behaald. Dergelijke prijsafspraken zouden telkens voor een
bepaalde periode vastgesteld moeten worden, bijvoorbeeld vijf jaar. 

Daardoor zou de gezonde marktwerking behouden blijven, en blijven KPN en
concurrenten geprikkeld om zo efficient mogelijk diensten aan te bieden en
zodoende maximaal rendement te halen uit de door OPTA vastgestelde
tarieven. Uiteindelijk is dat voor alle betrokken partijen de beste
oplossing. 


	Felipe Rodriquez---
Felipe Rodriquez        felipe@xs4all.nl 

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.