Menno Grootveld on Mon, 7 Sep 1998 01:40:16 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: Besluit OPTA over tarieven KPN onverstandig


Op zichzelf heeft Felipe wel gelijk als hij stelt dat het op termijn
onverstandig is van de OPTA om de KPN-tarieven aan het KPN-rendement te
koppelen. Alleen: net als in het geval A2000-CNN gaat de werkelijke kwestie
heel ergens anders over dan in de media wordt voorgespiegeld. Ik word er in
ieder geval een beetje moe van om Wim Dik bijna huilend in het Journaal te
zien vertellen dat de OPTA zo gemeen tegen KPN doet. Waar het om gaat is
dat het voor de concurrenten van KPN vooralsnog heel erg moeilijk is om in
de 'gewone' telefonie echt concurrerend te zijn, d.w.z. de consument lagere
tarieven aan te bieden. Dat komt omdat ze voor een cruciaal deel van het
vaste verbindingen-netwerk nog steeds aangewezen zijn op de lijnen van KPN,
namelijk voor dat deel dat bij iedereen het huis binnenkomt. Alleen de
kabelbedrijven beschikken nu al over een eigen huis-aan-huis netwerk waarop
zonder tussenkomst van KPN getelefoneerd kan worden. Alle anderen moeten
aan KPN een fors bedrag betalen om gebruik te mogen maken van hun lijnen.
Dit is een rechtstreeks gevolg van het feit dat PTT-Telecom vroeger het
monopolie op telefonie in Nederland in handen had. In feite is bij de
privatisering van KPN en de daarmee samenhangende doorbreking van dat
monopolie eenzelfde soort fout gemaakt als in Amsterdam bij de verkoop van
het kabelnet. Er zijn destijds wel hele mooie verhalen opgehangen over hoe
gunstig die privatiseringen wel niet voor de consument zouden zijn, maar nu
blijkt er dus telkens een addertje onder het gras te zitten. Er is te
overhaast (in het geval van A2000) of te traag en vooral te laat (in het
geval van KPN) geprivatiseerd, waardoor de concurrentie nooit een echte
kans heeft gekregen.
Dat een instelling als de OPTA nu probeert om met verkeerde maatregelen de
consument geforceerd aan lagere tarieven voor zijn lokale en nationale
telefoontjes te helpen, doet hier niets aan af en maakt de zaken op den
duur alleen maar erger.

Menno Grootveld
menno@waag.org


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.