mauzz on Thu, 17 Sep 1998 18:05:12 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: correctie URL Ministerie van Communicatie


At 15:46 17-9-98 +0100, Afdeling Voorlichting Communicatie wrote:
>Geachte Nettime-lezers,
>
>Het feit dat het Ministerie van Communicatie niet over een eigen gebouw noch
>over eigen software-licenties beschikt, leidt tot onverwachte problemen.
>
>Tot onze grote spijt werd daardoor in het eerste bericht helaas een verkeerde
>URL gemeld. De goede URL is http://www.mincom.nl.

Ter bevordering van Minder Communicatie de volgende informatie:

Het feit dat http://www.mincom.nl. niet over informatie beschikt, leidt tot minder problemen.

VRgroeten,
MauzZ


http://www.kww.nu
http://www.kww.nu

kww@dds.nl -- * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder * toestemming. is een gesloten en gemodereerde mailinglist * over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de * tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact: * nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.