Afdeling Voorlichting Communicatie on Thu, 17 Sep 1998 16:11:21 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: correctie URL Ministerie van Communicatie


Geachte Nettime-lezers,

Het feit dat het Ministerie van Communicatie niet over een eigen gebouw noch
over eigen software-licenties beschikt, leidt tot onverwachte problemen. 

Tot onze grote spijt werd daardoor in het eerste bericht helaas een verkeerde
URL gemeld. De goede URL is http://www.mincom.nl.

Met vriendelijke groet,
De Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Communicatie
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.