DEAF on Fri, 25 Sep 1998 16:52:27 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: DEAF98: De Kunst van het Ongeval, Rotterdam, 17 t/m 29 november 1998


DEAF98 - 'De Kunst van het Ongeval'
Rotterdam, 17 t/m 29 november 1998

Het Dutch Electronic Art Festival(DEAF98) is een tweejaarlijks
internationaal en interdisciplinair evenement dat zich richt op de
onderlinge relaties tussen kunst, technologie en maatschappij. Onder de
noemer 'De Kunst van het Ongeval' presenteert DEAF98 'het ongeval' als
een subliem moment. We kennen het ongeval in zijn negatieve betekenis
maar kunnen we er ook positieve kwaliteiten aan toekennen als we het
vanuit een ander perspectief bekijken. Zijn we in staat om storingen
en ongelukken te accepteren als inherente eigenschappen van de technische
producten die we maken en gebruiken? Welke invloed heeft dit op de manier
waarop we tegen technologie aankijken? Hoe ziet kunst eruit die het ongeval
omarmt en het integreert in het creatieve proces?

DEAF98 bestaat uit tentoonstellingen, installaties en projecten voor
internet en op specifieke locaties in Rotterdam, een symposium, workshops,
presentaties, concerten en performances. Er verschijnt ook een boek waarin
de dwarsverbindingen tussen kunst, architectuur, wetenschap, technologie,
maatschappij en de thematiek van DEAF98 op eigenzinnige wijze bij elkaar
gebracht worden.

DEAF98: De Kunst van het Ongeval
Onze wereld zit vol ongevallen. De dingen die we maken, hebben net zo vaak
de neiging om het niet te doen als om het wel te doen. We proberen de
functies van een product te voorspellen en te beheersen, toch staan we
vaak verbaasd over de creativiteit die het product aan de dag legt om op
allerlei manieren gebrekkig te functioneren. Het ongeval wordt alleen maar
ervaren als een ramp wanneer ervan wordt uitgegaan dat een stabiele
toestand, een betrouwbaar product of een gereguleerde functie plotseling in
een onbeheersbare overgangstoestand terechtkomt. Ongevallen gebeuren alleen
vanuit het perspectief van de illusie van zekerheid.

Tegenslagen en falen zijn geen tekenen van ondeugdelijk gebruik.
Integendeel, ze wijzen op een actieve productie van het
'ongevalspotentieel' in een product: De uitvinding van het schip impliceert
de schipbreuk, de trein ontdekt de ontsporing (Virilio). Het ongeval is het
ultieme functioneren van een product.

Het thema van DEAF98 is het aftasten van wat 'ars accidentalis' kan zijn.
Het festival presenteert en bediscussieert ongevallen en de omgevingen
waarin ze zich voordoen op terreinen als digitale media-kunst, architectuur,
stedenbouw, economie en elektronische netwerken. Het festival concentreert
zich op het 'ongevalspotentieel' van interactieve machines, virtuele
omgevingen,  akoestische ruimtes en hardware en software-projecten. DEAF98
is niet op zoek naar sluitende antwoorden maar is een ontdekkingstocht die
niet geheel zonder risico's is.


**Tentoonstelling** (dinsdag  17 - zondag 29 november)

De kunstwerken in de DEAF98 tentoonstelling richten zich op o.a.
het oncontroleerbare, vliegtuigongelukken, het verdwijnen van de horizon,
de misleiding van de waarneming en aspecten van oorlogsvoering. De
tentoonstelling omvat nieuw werk van Mark Bain (USA), Cãlin Dan
(RO/NL), Perry Hoberman (USA), JODI (NL/B), Masaki Fujihata (J), KIT (GB),
Knowbotic Research + cF (D/A), Gunter Krüger(D), Seiko Mikami (J/USA),
Gebhard Sengmüller (A), Debra Solomon (NL), Tamas Waliczky (H/D),
Herwig Weiser (D/A), Aaron Williamson (GB).


**DEAF98 Symposium** (vrijdag 20 - zaterdag 21 november)

Het DEAF98 Symposium is een tweedaagse conferentie rond het festivalthema
'De Kunst van het Ongeval'. Het symposium, dat wordt voorgezeten door Bart
Lootsma (architectuurhistoricus, NL), bestaat uit lezingen en discussies
door  een internationaal panel bestaande uit theoretici, kunstenaars en
wetenschappers.

Deelnemers aan het DEAF98 symposium zijn onder andere: Lieven de Cauter
(B), N. Katherine Hayles (USA), Perry Hoberman (USA), Knowbotic Research +
cF (D/A), Greg Lynn (USA), Steve Mann (CDN), Brian Massumi (AUS), Marcos
Novak (USA), Otto Rössler (D), Lars Spuybroek (NL).


**transArchitectures 02 + 03**

De term 'transArchitectures' (Marcos Novak) komt voort uit een discussie
tussen architecten en ontwerpers die, beïnvloed door hun ervaringen met
computertechnologie tijdens het ontwerpproces, nieuwe concepten ontwikkelen
van tijd, ruimte, vorm, structuur, constructie etc. Het gaat hierbij om het
gelijktijdig toepassen van architectuur en media, het combineren van
ontwerp en machine en om de overgang van 'vorm en ruimte' naar 'proces en
veld'. Deze concepten en ontwerpen zijn uitvoerig aan de orde geweest
tijdens twee eerdere transArchitectures conferenties in Parijs, in 1996 en
1997. In DEAF98 wordt deze discussie gesprek verbreed door ook kunstenaars
uit andere disciplines uit te nodigen.

transArchitectures 02 + 03 omvat een tentoonstelling van grote
computerprints van ontwerpen, in combinatie met computeranimaties in het
Nederlands Architectuur instituut (NAi) met werk van o.a. Bernard Cache
(F), Karl Chu (USA), Decoi (F), Ammar Eloueini (F), Bernard Franken (D),
John & Julia Frazer (GB), Greg Lynn (USA), Kas Oosterhuis (NL),
NOX/Lars Spuybroek (NL) Reiser + Umemoto (USA), Adrien Sina (F), Neil
Spiller (GB).


**Digital Dive**

De Digital Dive is een ruimte waar vier specifieke netwerkprojecten
gepresenteerd worden. Tevens worden er presentaties en workshops
gehouden door de desbetreffende kunstenaars. In de Digital Dive is er ook
de gelegenheid om op het Net te surfen en te emailen.


**Presentaties, Panels & Performances**

Het festivalthema komt verder aan de orde in een aantal gevarieerde
programma-onderdelen:
- DEAF98 wordt geopend in Lanteren/Venster met het media- en
theaterspektakel 'Jetlag' van Diller & Scofidio (USA) en enkele voormalige
leden van de Woostergroup.
- 'Why 2K?', een avond die wordt verzorgd door Timothy Druckrey
(USA). Over storingen en absurditeiten, gevatheid en creativiteit: een kijk
op falen en ongevallen als duidingen van dwaasheid, indiscretie en
mogelijkheden.
- V2_'s maandelijkse 'Wiretap' programma probeert een stelling over de
'ars accidentalis' te poneren en geeft als zodanig een conclusie op de
festivalthematiek.
- Tijdens DEAF98 vindt op 19 november de presentatie plaats van ZKP5, de
eerste internationale publicatie van de Nettime mailing list, een
internationaal online forum over mediacultuur en netkritiek. De presentatie
wordt gecombineerd met een paneldiscussie over de rol van elektronische
netwerken in de re- en deconstructie van publieke ruimtes en over nieuwe
sociale topologieën die hieruit ontstaan.
- In Nighttown worden een aantal avondvullende programma's gerealiseerd
waarin performance, vj's, dj's en audio-art elkaar zullen ontmoeten.
- Voor andere speciale programma's verwijzen we naar het
uitgebreide programma dat eind oktober verspreid zal worden.


**Publicatie **

De DEAF98 publicatie is meer dan een passieve documentatie van het
festival, de projecten en de deelnemers. Het boek bevat teksten,
interviews, beschrijvingen en beelden en wordt gepresenteerd als een
zelfstandig project dat zich bezighoudt met 'De Kunst van het Ongeval'. Het
boek is een dynamisch schakelpunt tussen de verschillende elkaar kruisende
onderdelen van het festival.


**Cyberstudio Future Moves**

De Cyberstudio is een verkenning van nieuwe technologie voor
Dans- en theaterproducenten en kunstenaars uit verschillende disciplines.
Cyberstudio is een initiatief van Lantaren/Venster in samenwerking met
V2_Organisatie en V2_Lab. De workshop wordt gegeven door Diller &
Scofidio (USA).


Alle programma-aankondigingen zijn onder voorbehoud.

Belangrijkste festivallocaties:
V2_Gebouw, Nederlands Foto Instituut(NFI), Nederlands
Architectuurinstituut(NAi), Nighttown, Lantaren/Venster, Bonheur,
Museum Boijmans van Beuningen en MAMA Showroom for Media and Moving Art.

DEAF98 wordt mede mogelijk gemaakt door:
Goethe Institut Rotterdam, HGIS-Cultuur programma van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, Mondriaan Stichting, Prins Bernhard Fonds, Rotterdam
Festivals, Rotterdamse Kunststichting, Stimuleringsfonds voor Architectuur,
ThuisKopiefonds, VSB fonds

Samenwerkingsverbanden:

DEAF98 komt tot stand in samenwerking met verscheidene instellingen in
Rotterdam, zoals V2_Organisatie, Nederlands Foto Instituut(NFI), Nederlands
Architectuurinstituut(Nai), theater Lantaren/Venster, V2_Lab, Nighttown, MAMA
Showroom for Media and Moving Art, Museum Boijmans van Beuningen,
AIR (Architecture International Rotterdam), Academie van Bouwkunst,
ArchiNed en het maandblad voor architectuur en beeldcultuur Archis.
Internationale partners zijn onder meer het Ars Electronica Center, Linz/A;
Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe/D; Hull Time Based Arts,
Hull/GB; and Inter-Communication Center, Tokyo/J.

DEAF98 wordt gesteund door:
Intergraph Europe b.v.
MCM video
Smart Cars
Ricoh Europe B.V.


Nadere informatie

gedetailleerde informatie over het festivalprogramma is te vinden op de
website <http://www.v2.nl/deaf>. Blijf op de hoogte door in te tekenen op
de V2-mailing list via deze website.

DEAF98,
V2_Organisatie
Postbus 19049
3001 BA Rotterdam NL
Eendrachtsstraat 10
3012 XL Rotterdam NL
telefoon: 010 206 7275
fax: 010 206 7271
e-mail: deaf@v2.nl


Andere evenementen tijdens DEAF98:

- Constant: New Babylon (een tentoonstelling van de utopische ontwerpen van
deze Nederlandse kunstenaar Constant Nieuwenhuys in het Witte de With
Centrum voor Hedendaagse Kunst, opening 21 november; info: <wdw@wxs.nl>)

- SURRO GATE (een tentoonstelling in het ZKM Instituut voor Visuele Media,
Karlsruhe/Duitsland, 31 oktober - 6 december 1998; info: http://www.zkm.de)

- AVE Festival (festival voor experimentele film en video, Arnhem, 18 - 22
november 1998; info: http://gbkunstenaars@compuserve.com)

- Doors of Perception 5: PLAY (een conferentie op 26, 27 en 28 november te
Amsterdam; info http://www.doorsofperception.com)


Anniek van Anraad
Publicity and PR DEAF98
Eendrachtsstraat 10
3012 XL Rotterdam
T ++31 10 206 7275
F ++31 10 206 7271
email: deaf@v2.nl or anniek@v2.nl
URL:  www.v2.nl/deaf
DEAF98  TUE 17- SUN 29 NOVEMBER 1998


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.