Menno Grootveld on Mon, 8 Mar 1999 23:47:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Extra uitzending N5M3TV


Hallo allemaal!

Hierbij wil ik jullie even attenderen op de extra uitzending van N5M3TV,
morgenavond tussen 24.00 en 02.00 uur en woensdagavond tussen 20.00 en
22.00 uur op SALTO A1 (kanaal 26) van het Amsterdamse kabelnet.
In deze uitzending worden de vier hoofdthema's van The Next 5 Minutes nog
eens aangestipt in de vorm van een interview en/of een (fragment van) een
film.
Zo zal Saskia Sassen het in het kader van 'Post-Governmental Organisations'
hebben over de diverse verschijningsvormen van NGO's en PGO's en over
translokale organisatiemodellen. En Shahidul Alam (van The Drik Picture
Library in Bangladesh) zal iets vertellen over de manier waarop in
Zuid-Azie structuren worden opgezet die beschouwd kunnen worden als
voorbeelden van tactische educatie-initiatieven.
Verder onder meer aandacht voor de Schone Kleren Campagne en voor de 'Low
Tech Guide to Information Activism' van Paper Tiger TV uit New York.

Met vriendelijke groet,

Menno Grootveld
De Wittenkade 437
1052 DE Amsterdam
The Netherlands
phone/fax: +31206826492
mobile: 0653129605
e-mail: rabotnik@xs4all.nl, menno@waag.org, menno@vpro.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.