ravage on Tue, 9 Mar 1999 06:14:18 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Special N5M


Beste acti-/digivisten,

Er is deze week als bijlage bij Ravage een themakrant over de 
komende N5M verschenen. Deze special behandelt 
diverse thema's die tijdens het tactische media festijn, dat van 12 
t/m 14 maart in Amsterdam en Rotterdam plaatsvindt, aan bod zullen 
komen. Van harte aanbevolen, al zeggen we het zelf. En het is nog in 
het nederlands ook.

Geen abonnee? Te lui om naar Athenaeum te lopen? Bezoek dan onze 
website, met daarin opgenomen de integrale versie van de special:

Http://www.antenna.nl/ravage

Veel leesplezier!
Ravage actieblad 
Van Ostadestraat 233n
1073 TN Amsterdam 
telefoon 020-6761773
fax: 020-6730595
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.