Geert Lovink on Mon, 29 Mar 1999 20:05:45 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Open kanalen voor Kosovo, De Balie, 31 maart, 20.30


from: helpb92@xs4all.nl

Persbericht
Maandag 29.03.1999

Open kanalen voor Kosovo
Bijeenkomst in De Balie, woensdagavond 31 maart

Op woensdagavond organiseren Help B92, Press Now en De Balie een
bijeenkomst in De Balie rond de crisis in Kosovo en de
informatievoorziening over de crisis. Het wordt steeds duidelijker dat
zich in Kosovo een grote humanitaire tragedie voltrekt, terwijl bij de
effectiviteit van de militaire operaties van de NAVO in het gebied ook
steeds meer vraagtekens worden geplaatst. Het gebrek aan betrouwbare
informatie uit het crisisgebied zelf vormt daarbij een groot probleem.
Niemand weet wat zich afspeelt in Kosovo en evenmin is bekend wat de
luchtaanvallen van de NAVO precies aanrichten.

De avond opent met een serie 'reports' over de actuele situatie in met
name Kosovo en de condities voor onafhankelijke berichtgeving (voor zover
deze nog bestaat) in Joegoslavik. Deze 'reports' worden gevolgd door een
discussie over de betekenis van onafhankelijke informatiekanalen in het
crisisgebied en de informatie-oorlog die rond het Kosovo conflict woedt.
Daarnaast komt de vraag aan de orde welke concrete mogelijkheden nu benut
kunnen worden om de onafhankelijke informatievoorziening over het conflict
in Kosovo te verbeteren. De Servische autoriteiten dulden geen
onafhankelijke berichtgevers in Kosovo. Zowel de buitenlandse
journalisten, als de OVSE waarnemers is het werken in Kosovo onmogelijk
gemaakt. Telefoonverkeer is vrijwel onmogelijk. Het ontbreken van een
onafhankelijke infrastructuur voor berichtgeving leidt daarbij tot een
vrijwel volledige informatiestop.

Op de berichtgeving over het conflict in de westerse media wordt daarnaast
in toenemende mate kritiek geleverd. Hoe betrouwbaar zijn de persberichten
van de NAVO? Is er sprake van een propaganda oorlog? En hoe bericht onze
eigen pers? Aan de discussie nemen ondermeer deel; Hylke Tromp
(Polemoloog, Groningen), Jaap van Ginneken (Massapsycholoog, Universiteit
van Amsterdam) en anderen. De discussie wordt geleid door Andrie van Es
(Balie, Amsterdam)

Help B92 is een campagne die steun geeft aan de overgebleven
onafhankelijke media in Joegoslavih. De campagne levert technische en
financiele steun, maar vraagt tevens grotere aandacht voor het bijzondere
belang die onafhankelijke nieuws- en informatiebronnen in dit conflict
hebben. Help B92 is een initiatief van B92 (Belgrado), De Balie, De
Digitale Stad, Next 5 Minutes, Press Now, Public Netbase (Oostenrijk)
radioqualia (Australih), De Waag (MONM) en XS4ALL. Meer informatie over
Help B92 is te vinden via de website: http://helpB92.xs4all.nl

De avond is tevens via het Internet te volgen via:
http://www.balie.nl/live of via De Digitale Stad: http://www.dds.nl/live.

Open kanalen voor Kosovo vindt plaats op woensdag 31 maart, aanvang 20.30
uur. De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam

TELEFONISCH RESERVEREN Reserveren: 020 - 5535100. Ma t/m do van 14.00 -
20.00 uur, vr van 14.00 - 22.30 uur en za van 17.00 - 22.30 uur.
Openingstijden kassa: ma t/m do van 17.00 - 20.30 uur, vr en za van 17.00
- 23.00 uur. Bij aanvangstijden die hier buiten vallen vanaf anderhalf uur
voor aanvang. Reserveringen vervallen een half uur voor aanvang.--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.