Geert Lovink on Wed, 5 May 1999 00:22:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Autonoom Centrum: Discussie website tegen de oorlog


From: ac@xs4all.nl

Persbericht
Discussie website tegen de oorlog

Tegenstanders van deze oorlog hebben al snel het verwijt gekregen de
Albanezen aan hun lot over te willen laten en geen enkel alternatief te
hebben. Toch zijn er een hoop zinnige argumenten aan te reiken waarom de
oorlog zo snel mogelijk moet stoppen en het alternatief te zoeken in het
versterken van kritische, anti-nationalistische oppositie tegenover
Milosevic en het UCK. Het Autonoom Centrum wil middels een website met
Nederlandse teksten over de oorlog op de Balkan een poging doen een
discussie over dergelijke alternatieven van de grond te tillen. Om een
aanzet te geven tot die discussie zijn er vanaf 26 april 1999 enkele
artikelen uit de 'Op de Grens!' 4, het tijdschrift van het Autonoom
Centrum, van mei 1999 te vinden. Een van de artikel gaat nader in op de
politiek van de Europese Unie ten aanzien van vluchtelingen uit Kosovo. In
een ander artikel wordt een poging gedaan de werkelijke redenen van het
ingrijpen door de NAVO te achterhalen. Een derde artikel gaat over de rol
van de diverse inlichtingendiensten van de Verenigde Staten en de Europese
Unie bij het ontstaan van de oorlog op de Balkan. Tot slot wordt in een
artikel aandacht besteed aan het superioriteitsdenken van de Westerse
wereld dat als één van de belangrijkste redenen van de oorlog kan worden
gezien.

Op een aparte pagina worden Nederlandse bijdragen van anderen geplaatst
mits zij niet nationalistisch en/of racistisch van aard zijn en ingaan op
discussie. De discussie op de pagina's richt zich vooral op de
'werkelijke' redenen van het ingrijpen van de NAVO, de verdeeldheid van de
vredesbeweging en links en de propaganda.

De pagina is te vinden bij: http://www.xs4all.nl/~ac
Autonoom Centrum 020 6126172, ac@xs4all.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.