Marieke Istha on Thu, 20 May 1999 14:21:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: That Media Thing


THAT MEDIA THING

Internationaal symposium

28 mei van 10.00 - 17.00 uur
2  Hoog Achter

http://www.montevideo.nl/thatmedia/thatmediathing.html

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst, MonteVideo/TBA organiseert in
samenwerking met ASCA (Amsterdam School of Cultural Analysis) en L&B
(Lier en Boog) / Global Vernunft het internationale symposium That Media
Thing.

Deelnemers:

Kunstenaars:
Peter Bogers (NL)
Ken Feingold (USA)

Curatoren:
Iris Dressler en Hans D. Christ, Reservate de Sehnsucht, hARTware
Projekte Dortmund

Theoretici:
Marie-Louise Angerer, Hoogleraar Nieuwe Media, Universiteit Salzburg,
Annette W. Balkema (moderator), tijdschrift L&B
Joost Bolten, onderzoeker Nieuwe Media
Siegfried Zielinski, Kunsthochschule für Medien, Keulen

Synopsissen van de statements van de sprekers nu online:
http://www.montevideo.nl/thatmedia/thatmediathing.html

Op deze internet-site is het mogelijk na 28 mei te reageren op de
uitspraken van de sprekers. Deze chatbox blijft open tot en met 8
oktober 1999. Naar aanleiding van de on-line discussie en de resultaten
van 28 mei zal er op 8 oktober een vervolg That Media Thing II
georganiseerd worden.

That Media Thing concentreert zich op vragen zoals: in hoeverre laat de
mediakunst zich onderscheiden van andere kunstvormen? Kan mediakunst
theoretisch worden verstaan in één omsloten model, of dient er juist
vanuit de pluriformiteit, die men zowel in de theorie als in de praktijk
aantreft, vertrokken te worden? De onbevangenheid ten aanzien van
tradities - die andere gevestigde media kenmerkt - wordt duidelijk in de
wijze waarop mediakunst tentoongesteld wordt. Het is om die reden dat
That Media Thing vooral ook de problematiek van de presentatie aan de
orde zal stellen. Vanuit deze verschillende invalshoeken wil That Media
Thing discussiëren over de mogelijkheid van nieuwe en actuele concepten.

Een verslag (in het Engels) van het symposium wordt gepubliceerd in L&B
, volume 15, die uitkomt medio oktober 1999.

Voertaal symposium is Engels.
Toegang: f 30,- studenten f 15,-  (reserveren gewenst T 020 6237101)

Info:
Bart Rutten bart@montevideo.nl
Marieke Istha info@montevideo.nl

Nederlands Instituut voor Mediakunst, MonteVideo/TBA
Keizersgracht 264 1016 EV Amsterdam
T: 020 6237101
F: 020 6244423
info@montevideo.nl
www.montevideo.nl--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.