Marie-Jose Klaver on Thu, 20 May 1999 18:25:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Bedrijven en EU: Internet filteren


Bedrijven en EU: Internet filteren

De Europese Commissie en de multimedia-industrie willen Internetgebruikers niet
alleen tegen illegaal materiaal beschermen. Ook 'schadelijk materiaal' moet
gereguleerd en desnoods geblokkeerd worden.

MARIE-JOSÉ KLAVER
(http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1999/05/20/Vp/05.html)

BRUSSEL, 20 MEI. Alle informatie-aanbieders op Internet moeten hun websites
beoordelen en van een label voorzien. Aan de hand van het label kunnen
Internetgebruikers zien of een website bijvoorbeeld geweld of schuttingtaal
bevat. Dat stelden de Europese Commissie, de Raad van Europa en grote
multimediabedrijven als Bertelsmann, Kirch, Microsoft, America Online en MTV
Networks afgelopen dinsdag voor op een conferentie over content rating
(informatiebeoordeling) op Internet in Brussel. 

Volgens de Europese Commissie is het doel van content rating Internetgebruikers
te beschermen tegen schadelijk materiaal. Onder schadelijk materiaal wordt
volgens de criteria van de Europese Commissie en de multimedia-industrie onder
meer naaktheid, seks, geweld en informatie over gevaarlijke sporten verstaan. 
Het is onmogelijk om zogeheten schadelijke websites met bijvoorbeeld
tabaksreclame of naaktfoto’s via het strafrecht aan te pakken omdat het niet om
illegaal materiaal gaat. 

,,Het bedrijfsleven moet gereedschappen ontwikkelen om schadelijk materiaal te
reguleren met behulp van filtering door Internetaanbieders’’, stelde Frans de
Bruïne, directeur informatiemarkt van directoraat-generaal XIII van de Europese
Commissie, voor. Voor de ontwikkeling van beoordelings- en filteringtechnieken
stelt de Europese Commissie 12 miljoen gulden beschikbaar.

Op de conferentie in Brussel, die werd gesubsidieerd door de Europese Commissie
en gesponsord door softwaregigant Microsoft, kwamen 18 en 19 mei jl. ongeveer
zeventig vertegenwoordigers van multimediabedrijven, non-profit organisaties en
een tiental ambtenaren van de Europese Commissie en de Raad van Europa bij
elkaar om te bepalen hoe zo’n beoordelings- en blokkeersysteem voor informatie
op Internet eruit moet zien. De voorkeur van de Commissie en het bedrijfsleven
gaat uit naar twee bestaande systemen, PICS en RSCAi geheten, die in de
Verenigde Staten al gebruikt worden. PICS en RSACi kennen een zeer
gedetailleerd systeem van labeling en rating, zoals het beoordelen en
classificeren van informatie in Internetjargon wordt genoemd. De meest
gebruikte bladerprogramma’s, Explorer van Microsoft en Netscape van America
Online, ondersteunen PICS en RSACi. Internetproviders, scholen, bibliotheken en
individuele Internetgebruikers kunnen met behulp van PICS en RSACi met één druk
op de knop alles wat ze schadelijk en ongewenst achten blokkeren. In de
Verenigde Staten gebeurt dit al veelvuldig.

Als de plannen van de Europese Commissie en de multimedia-industrie doorgang
vinden zal dat grote gevolgen hebben voor de toegang tot informatie op Internet
in Europa. Een bibliotheekbezoeker die de website van NRC Handelsblad of een
andere krant op Internet wil lezen, loopt het risico dat hij dat niet mag omdat
foto’s van vermoorde Kosovaren in de krant onder de geblokkeerde categorie
‘geweld’ vallen. In een kiosk kan elke volwassene en minderjarige kranten
kopen. Een leerling die een spreekbeurt over skaten of bergbeklimmen wil
houden,
kan op de schoolcomputer niet bij informatie over deze sporten omdat sites over
gevaarlijke sporten schadelijk geacht worden voor minderjarigen en daarom
worden geblokkeerd.

,,Het is niet erg dat er twee standaarden voor informatie onstaan’’, antwoordt
John Carr van de Britse kinderbescherming op de vraag waarom voor volstrekt
legale informatie op Internet strengere voorwaarden moeten gelden dan voor
traditionele media. ,,Een werkend systeem is beter dan helemaal geen systeem’’,
vult Gerhard Heine van de Europese Commissie Carr aan.


Economische pressie moet Internet dwingen tot labelen

In eerste instantie willen de Commissie en het bedrijfsleven dat content
providers (informatie-aanbieders) op Internet hun sites vrijwillig registreren
en beoordelen. Verwacht wordt echter dat een groot aantal informatie-aanbieders
weigeren mee te doen, omdat ze de beoordeling en classificatie van hun sites te
veel werk vinden of omdat ze filteren en blokkeren van informatie in strijd
achten met de vrijheid van meningsuiting. Daarom willen Microsoft, America
Online, Bertelsmann en MTV informatie-aanbieders ertoe dwingen hun sites te
registreren en beoordelen door weigeraars negatieve economische sancties op te
leggen. ,,Als een informatie-aanbieder niet mee wil doen, wordt zijn site niet
opgenomen door zoekmachines’’, aldus Yvonne Gärtner van Microsoft Europa. 

Sites uitsluiten via zoekmachines en browsers (bladeraars) is een effectieve
methode om ongewenste informatie te blokkeren. Grote zoekmachines als Yahoo!,
AltaVista en Lycos hebben zich al enkele jaren geleden bereid verklaard om mee
te doen met een beoordelings- en filtersysteem voor informatie op Internet door
niet gerate sites uit te sluiten. Inmiddels beschikken Microsoft (tientallen
miljoenen klanten wereldwijd) en America Online (17 miljoen klanten) over eigen
zoekmachines en hebben ze allianties met andere grote search engines
afgesloten.
Microsoft en America Online zijn ook eigenaar van de meest gebruikte browsers,
Explorer en Netscape.

Van censuur is geen sprake als de multimedia-industrie bepaalt welke websites
toegankelijk zijn, meent Rüdiger Dossow van de mensenrechtencommissie van de
Raad van Europa. ,,De Europese Conventie voor de Rechten van de Mens laat
inperking van de vrijheid van meningsuiting door het bedrijfsleven toe. Alleen
overheden mogen niet censureren’’, aldus Dossow.

Voor de snel groeiende multimedia-industrie biedt een wereldwijd systeem van
beoordeling, classificering en blokkeren van websites lucratieve mogelijkheden
voor nieuwe diensten en producten. Nu al worden zetten producenten van
bestaande filterprogramma’s als NetNanny en Cybersitter jaarlijks tientallen
miljoenen dollars om. Ook de markt voor gespecialiseerde Internetaanbieders,
die bijvoorbeeld alleen informatie aanbieden die geschikt is voor kinderen of
fundamentele christenen, groeit sterk. America Online, ‘s werelds grootste
Internetprovider, biedt nu al zogeheten kindvriendelijke toegang tot Internet
aan.

-----
Internet Content Rating for Europe (INCORE)
http://www.incore.org

Actieplan van de Europese Commissie voor veilig gebruik van Internet
http://www2.echo.lu/iap

PICS
http://www.w3.org/PICS

RSACi
http://www.rsac.org/homepage.asp

Meer artikelen over filteren en raten
http://www.xs4all.nl/~mjk/artikelen/filteren.html

---
http://www.marie-jose.nl
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.