Marja Oosterman on Thu, 27 May 1999 02:52:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: sala over cyberspace melancholie


At 07:59 26-5-99 +0200, you wrote:
>From: Luc Sala <sala@euronet.nl>

Luc niet aangesloten op nettime, zodat Geert zijn stukjes plaatst?


>deze wereld uiteindelijk digitaal afscheiden en vercyberen. In de ogen van
>de aboriginals en andere 'primitieve' volkeren hebben we dan onze ziel aan
>de duivel gegeven, hebben we ons erfgoed van begrip en wijsheid buiten ons
>geplaatst en verliezen daarmee meer dan we winnen. Hopelijk hebben ze
>ongelijk, maar dat al die Internet-data ons weinig geluk en
>verdraagzaamheid brengen is duidelijk. Zelfs het grote goed van de

Het buiten ons plaatsen van begrip en wijsheid heeft volgens mij meer te
maken met onze materiele gerichtheid in het algemeen dan met Internet in
het bijzonder.  Zolang mensen nog steeds ontevreden raken over dokters die
je zonder recept weer wegsturen (ik noem maar wat ;-)), is er nog een lange
weg te gaan. 
En je wandelt voorbij aan allerlei positieve effecten van datacommunicatie.
E-mail is ook Internet. En chatten en...
Al eens de aura's geobserveerd van mensen die aan de computer zitten te
schrijven?
Niet die van mensen die nog heel veel aan het leren zijn hoe computers
werken enz.. dan wordt het doorgaans nogal 'wollig' rond m.n. het hoofd.
Maar mensen die de toetsen al een beetje 'beheersen'  zijn zeer
geconcentreerd bezig op zo'n moment, bij menigeen trekt het aura dicht om
de persoon heen.. ;-)
Niet voor niets is E-mail een veel spontanere manier van schrijven.
Snelheid en concentratie samen bevorderen de spontaniteit. 
Citaat "zonder gedachten is leven in spontaniteit". (Rita Beintema)

>vrijheid van meningsuiting, in de papieren era zo heftig verdedigd, wordt
>nu te grabbel geooid, we vinden wel dit porno-excuus of die
>anti-terroristische smoes om het hele dataverkeer te scannen. Hoe meer we
>ons afhankelijk maken van die externe opslag en toegankelijkheid van alles
>waar we waarde aan hechten hoe meer we dus onze binnewereld te grabbel
>gooien. Een angstig vooruitzicht, misschien dat mijn oplossing maar is om
>weer terug te keren tot die antieke wereld, waarin wijsheid niet de
>som-totaal van alle kennis is, maar dat wat we van binnen weten en voelen.

Citaat: "Op het niveau van het quantumveld is er zelfs niets anders dan
energie en informatie. Het quantumveld is gewoon een andere naam voor het
veld van puur bewustzijn of pure potentialiteit. En dit quantumveld wordt
beinvloed door intentie en wens". (Deepak Chopra).

Bitjes zijn makkelijker te beinvloeden dan andere materie, maar het blijft
gaan om de intentie waarmee je ze benut.
Vreemd genoeg zijn het de mensen die van bewustzijnsgroei en spiritualiteit
hun broodwinning hebben gemaakt die dat als laatste schijnen te begrijpen :(
Het is ook de groep die, in Nederland,  als een van de laatste aan het
aansluiten is op Internet.
(de krantloze, trouw 's avonds tv-zappende even buiten beschouwing gelaten)

Ik weet, daar val je niet onder, in tegendeel, maar wordt deze sombere
visie misschien een beetje beinvloed door de scepsis van anderen?

Wat allemaal niet wegneemt dat Internet inmiddels barst van de troep en
mensen die er vooral uitzijn op geld maken. Maar we waren er toch al achter
dat de 'virtuele' wereld weinig verschilt van Real Life?
Alleen dat verschil he.. moeten we niet vergeten ;-))

Vr. groet,

Marja


NoPapers, digitale uitgevers... virtualiter
Postbus 85333, 3508 AH  Utrecht
Email: info@nopapers.nl
Fax:    030-2543424
Tel.:    030-2544519 (ma t/m vrij 10-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland
kopij per Email:  redactie@dan.nl
andere zendingen: zie adressen NoPapers hierboven.
 
<http://www.nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga 
E-Culture ..) 
Postgiro 676212  
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.