Esther de Charon (by way of AndreasBroeckmann) on Thu, 27 May 1999 11:07:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Oorlog op de Balkan>Oorlog op de Balkan
>György Konrád, Abram de Swaan en Paul Scheffer in debat
>
>Gulliver organiseert in Felix Meritis op woensdag 26 mei om 20.00 uur een
>gesprek tussen György Konrád, Abram de Swaan en Paul Scheffer over de oorlog
>in Kosovo.
>
>De oorlog roept zeer verschillende reacties op. Opvallend is dat Nederlandse
>kunstenaars en intellectuelen in tegenstelling tot hun Franse en Duitse
>collega's zich niet of nauwelijks in het openbaar over deze eerste
>NAVO-aanvalsoorlog uitlaten. Hoewel toch ook Nederland actief bij de oorlog
>is betrokken.
>
>Hoe de meningen kunnen verschillen zal duidelijk worden in het gesprek dat
>twee vooraanstaande Nederlandse intellectuelen (Abram de Swaan en Paul
>Scheffer), die het overigens geheel niet met elkaar eens zijn, voeren met
>György Konrád, schrijver uit het buurland van Servië, Hongarije.
>
>Dragan Klaiç, directeur van het Theater Instituut Nederland, zal een
>schriftelijke bijdrage aan het debat leveren.
>
>Alle deelnemers kennen elkaar uit de informele werkgroep Gulliver, opgericht
>in 1987 in Amsterdam op voorstel van Günter Grass. Gulliver tracht via
>niet-gouvernementele, informele ontmoetingen de discussie over een
>gezamenlijke toekomst in Europa te stimuleren.
>
>Kaarten zijn f 10,-.
>Aanvang 20.00 uur
>
>Felix Meritis
>Keizersgracht 324
>Amsterdam
>Tel: 020-6231311


Esther de Charon de Saint Germain
Presence project editor
Netherlands Design Institute
Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
T: +31 (0)20 5516550
F: +31 (0)20 6201031

Visit Presence at http://www.presenceweb.org
The Netherlands Design Institute: http://www.design-inst.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.