mauzz on Fri, 4 Jun 1999 15:20:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: P E R S B E R I C H T 3/6/99 5 JUNI: DERDE LEGALIZE! STREETPARTY TEGEN DE DRUGSOORLOG


Forwarded:

P E R S B E R I C H T 3/6/99 5 JUNI: DERDE LEGALIZE! STREETPARTY TEGEN DE
DRUGSOORLOG 

     "Draconische maatregelen zijn geboden!" 
     VOORBEREIDINGEN MANIFESTATIE TEGEN ‘WAR ON DRUGS’ IN VOLLE GANG 
     Duizenden deelnemers verwacht bij 3e editie van Amsterdamse
manifestatie voor hervorming drugsbeleid.
     Politie maakt zich zorgen over mogelijke verkeerschaos 

     AMSTERDAM (3 juni) - Duizenden voorstanders van een ander
drugsbeleid zullen zich op zaterdag 5 juni, in het
     weekeinde voor de Europese verkiezingen, rond het middaguur op de
Dam in Amsterdam verzamelen om deel te nemen
     aan de Derde Legalize! Street Party tegen de Drugsoorlog. Hoewel
de politie enige bedenkingen heeft bij de
     geplande route door de stad, liggen de voorbereidingen op schema.
Na eerdere geslaagde manifestaties in 1997, tijdens
     de Eurotop, met 2000 deelnemers, en 1998, tijdens de VN
drugsconferentie, toen volgens schattingen van de
     Amsterdamse politie 8000 mensen meeliepen, verwachten de
organisatoren, het Legalize! Initiatief, een grote opkomst
     van tegenstanders van de drugsoorlog. 

     "Het is erg hoopgevend dat er nu eindelijk luide signalen van
protest zijn", zegt Arno Adelaars, auteur van
     boeken en artikelen over drugs en drugsbeleid, en een van de
sprekers tijdens de manifestatie. Hij waarschuwt echter
     dat de Europese Commissie plannen aan het smeden is voor een
nieuwe fase in de kruistocht tegen de drugs: "De weg
     naar een Verenigd Europa wordt geplaveid met nieuwe gevangenissen.
Paars voert het meest conservatieve
     drugsbeleid van de afgelopen vijfentwintig jaar. De Nederlandse
politici laten de oren hangen naar de
     heersende opvattingen in Duitsland en Frankrijk", aldus Adelaars. 

     De Legalize! street party is in korte tijd een begrip geworden in
het Nederlandse hervormingsactivisme, en maakt deel
     uit van een groeiende internationale beweging van mensen die
vinden dat het hoog tijd is voor een ander drugsbeleid. Op
     zaterdag 1 mei hebben groepen in New York, San Francisco, Londen
en andere steden manifestaties voor legalisering
     gehouden. Op 5 juni zal ook in Marseille een demonstratie zijn. 

     Dat het huidige, op een volstrekt willekeurig en onverdedigbaar
onderscheid tussen legale en verboden middelen
     gebaseerde drugsbeleid, de maatschappij grote schade toebrengt,
wordt de laatste jaren steeds duidelijker. Zelfs de
     handhaving van ons rechtssysteem is in gevaar. "Draconische
maatregelen zijn geboden", riep de Amsterdamdse
     hoofdofficier Vrakking enige tijd geleden desperaat, aan de
vooravond van het kamerdebat over de begroting van het
     ministerie van Justitie. Vrakkings wanhoopskreten maken deel uit
van een lange reeks signalen dat de samenleving, en de
     rechts- en ordehandhaving in het bijzonder, onder grote druk
staat. Bij alle ophef in Den Haag was evenwel alarmerend
     dat slechts een enkeling de moed had om vast te stellen dat de
helft van ons strafrechtssysteem zich bezighoudt met
     drugscriminaliteit. De helft van alle strafzaken zijn drugszaken,
en de helft van alle gevangenen in alle gevangenissen
     zijn drugsgevangenen. Dat is allemaal het gevolg van het feit dat
het merendeel van alle criminaliteit, groot en klein,
     drugscriminaliteit is. 

     Veel landen, met name in de derde wereld, lijden onder
drugscorruptie, en sommige zijn min of meer afhankelijk van een
     illegale drugseconomie. De laatste tijd blijkt steeds duidelijker
dat ook de samenlevingen van Curacao en
     Suriname in toenemende mate door illegale handel en corruptie
worden ontwricht. De situatie is zelfs dermate
     ontspoord dat nu een significant deel van de internationale handel
(acht procent, volgens de Verenigde Naties) uit
     illegale drugshandel bestaat. In de maand mei is voor een miljard
gulden aan drugs geconfisceerd in Rotterdam. 

     Zulke cijfers zijn bijna niet meer te bevatten. En niet alleen in
termen van misdaad, van economische en financiele
     schade, of van inzet van maatschappelijke hulpbronnen zoals de
rechterlijke macht, maar ook in termen van sociale en
     persoonlijke ellende, is de drugsrepressie uitgelopen op een
grensoverschrijdend fiasco. Terwijl burgers zich onveilig
     voelen, lopen gebruikers van op willekeurige gronden illegaal
verklaarde middelen onevenredige
     sociaalmaatschappelijke, juridische en gezondheidsrisico's. Alleen
al in de Verenigde Staten wordt elke driekwart
     minuut iemand in verband met cannabis gearresteerd. In de VS
zitten bijna een miljoen mensen in de gevangenis
     voor drugszaken; in ons eigen land ruim zesduizend. 1300
Nederlanders, jongeren vaak, verblijven in ellendige
     omstandigheden in buitenlandse gevangenissen. 

     "Voor iedereen die op de hoogte is van de fysieke en emotionele
schade die het drugsverbod veroorzaakt, is het
     duidelijk dat wat nodig is, niet hardere repressie en een
escalatie van de drugsoorlog is, maar een
     hervormingsbeleid, gericht op vermindering van de schade. Gelukkig
zien steeds meer mensen in dat het
     drugsverbod een ernstige vergissing is geweest. Nu zouden ook
politici, in Nederland en in het Europees
     Parlement, eindelijk eens de moed moeten hebben dat onder ogen te
zien", zegt Freek Polak, psychiater uit
     Amsterdam en spreker tijdens de manifestatie. 

     Dominee Hans Visser, de bekende Rotterdamse drugshulpverlener,
Polak, Adelaars en anderen, zullen de menigte aan
     het begin van de parade toespreken. De streetparty zal via Dam,
Rokin, Muntplein, Vijzelstraat, Weteringschans,
     Sarphatistraat, Van Eesterenlaan naar de Oostelijke Handelskade
gaan waar de manifestatie tot in de avond
     wordt voortgezet; daarna zijn er 'after parties' op locaties in de
stad. (NB: routegegevens onder voorbehoud; zie de
     website voor laatste info, of bel onderstaand telefoonnummer). 

     Het manifest van Legalize!, informatie over hervormingorganisaties
over de gehele wereld, over manifestaties, en veel
     meer, is verkrijgbaar via: http://www.legalize.org 

     Sprekers (Polak, Visser, Adelaars e.a.) en documentatie
beschikbaar tijdens de street party bij onze persbus
     (tel. 06-55932777). 

     Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met: 
     Legalize!, tel: 06-55932777 e-mail: alliance@legalize.org 

                >>> Start van de Street Party: 13.00, Dam <<< 
                   >>> Sprekers: rond 14.00, Dam<<< 
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.