mauzz on Fri, 4 Jun 1999 17:04:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: GEMEENTE VERBIEDT PLOTSELING MANIFESTATIE TEGEN ‘WAR ON DRUGS’


Forwarded:

LEGALIZE! N I E U W S B E R I C H T 3/6/99 

DERDE LEGALIZE! STREETPARTY VERBODEN 

GEMEENTE VERBIEDT PLOTSELING MANIFESTATIE TEGEN ‘WAR ON DRUGS’ 

Terwijl het overleg met de politie de afgelopen maanden positief verliep, 

wordt de manifestatie vlak voor de geplande datum door de gemeente verboden. 

AMSTERDAM (3 juni) - Terwijl de organisatie van de Derde Legalize! Street 

Party tegen de Drugsoorlog in volle gang is, en vele duizenden deelnemers 

in Amsterdam verwacht worden, heeft de gemeente Amsterdam de manifestatie 

verboden. 

Terwijl tot nu toe de samenwerking met de politie van Amsterdam zeer 

positief verliep, en er afgelopen dinsdag nog overleg in Amsterdam is 

geweest, is van hogerop in de gemeentelijke hierarchie een veto ten aanzien 

van de manifestatie uitgesproken. 

De gemeente zegt dat zij niet twee demonstraties tegelijk kan toestaan. Op 

5 juni is, behalve de Legalize! manifestatie, welke ‘s middags is gepland, 

rond het middaguur een stille tocht van tegen de Balkanoorlog. Legalize! 

respecteert de organisatie van de "Stille tocht tegen het geweld in Kosovo" 

en heeft veel sympatie voor haar motief; contacten met de organisatoren 

hebben geresulteerd in een goede coördinatie en goede afspraken; zo is een 

op de Dam gepland ochtendprogramma afgelast, en het begintijdstip van de 

manifestatie naar 2 uur ‘s middags verlegd. 

Hoewel tot nu toe een onderling vertrouwen bestond tussen Legalize! en de 

politie, en steeds goede afspraken zijn gemaakt, mede gebaseerd op de goede 

samenwerking tijdens de twee eerdere geslaagde manifestaties in 1997 (toen 

er meerdere demonstraties tegelijk in de stad waren) en 1998, en Legalize! 

haar best heeft gedaan om de manifestatie aan te passen aan de wensen van 

de politie, is kennelijk op het laatste moment van hogerhand een veto 

uitgesproken. 

Het vermoeden bestaat dan ook dat niet zozeer de logistieke of 

bureaucratische argumenten een rol spelen, maar dat de verharding van het 

Nederlandse beleid in de kruistocht tegen de drugs ten grondslag ligt aan 

dit veto. Amsterdam wil zich waarschijnlijk liever niet presenteren als een 

stad die op de bres staat voor vooruitgang wat betreft drugsbeleid. Dat 

daarbij het demonstratierecht met voeten wordt getreden, neemt men op de 

koop toe. 

De Legalize! Street Party tegen de Drugsoorlog is in korte tijd een begrip 

geworden, en maakt deel uit van een groeiende internationale beweging van 

mensen die vinden dat het hoog tijd is voor een ander drugsbeleid. Op 

zaterdag 1 mei hebben groepen in New York, San Francisco, Londen en andere 

steden manifestaties voor legalisering gehouden. Op 5 juni zal ook in 

Marseille een demonstratie zijn. 

Legalize! vindt dan ook dat de manifestatie doorgang moet vinden en vraagt 

de gemeente daarom met klem deze op zijn minst te gedogen. 

Meer informatie: http://www.legalize.org; 

tel: 024-3229196; 06-50413854; 06-55932777 

e-mail: alliance@legalize.org 

P E R S B E R I C H T 3/6/99 (II) 
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.