Mylene van Noort on Fri, 4 Jun 1999 18:55:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Waag: Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media genomineerd voor Broos vanErp Prijs


MAATSCHAPPIJ VOOR OUDE EN NIEUWE MEDIA GENOMINEERD VOOR BROOS VAN ERP PRIJS

De Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media is een van de 8 genomineerden
voor de Broos van Erp prijs. De Broos van Erp prijs is een
aanmoedigingsprijs die op initiatief van de tweede kamer is ingesteld door
het ingesteld door het ministerie van Economische Zaken. De prijs moet
jonge ondernemers stimuleren innovaties op het gebied van nieuwe media te
ontwikkelen. De winnaar wordt 7 juni bekend gemaakt in Mediaplaza. Voor
meer informatie over de uitreiking en genomineerden:
http://www.broosvanerp.nl

De Maatschappij voor Oude en Nieuwe media is genomineerd voor Demi Dubbel.
Demi Dubbel maakt deel uit van de 'Collaborative Learning Environments' die
door de MONM worden ontwikkeld. Dit zijn multi user internetomgevingen
waarin samenwerkingsstrategieën in kennisontwikkeling wordt ondersteund en
beloond.

Demi Dubbel is ontwikkeld voor de laatste klassen van de basisschool. Het
is een internet avontuur waarbij twee klassen van twee verschillende
scholen gezamenlijk moeten voorkomen dat beroemde schilderijen uit onze
kunstgeschiedenis worden veranderd door een personage uit het spel. Door
samen te communiceren en opdrachten uit te voeren leren zij over de
kunstgeschiedenis en leren zij samenwerkingsstrategieën te ontwikkelen in
de gedeelde virtuele omgeving.

De primaire markt voor de 'Collaborative learning Environment' is het
primair en voortgezet onderwijs. De principes van de 'Collaborative
Learning Environments' worden ook toegepast in extranet applicaties voor
het bedrijfsleven. Er is met name belangstelling vanuit consultancy bureaus
die in deze applicatie een goed instrument zien om hun klanten ook virtueel
te begeleiden in veranderingsprocessen.

Demi Dubbel zal verder worden ontwikkeld tot een generiek software
platform: Demi Dubbel 2.0. De eerste stap daartoe is gezet in de vorm van
de Kidseye journal, een portable redactielokaal waarin kinderen hun eigen
online krant kunnen produceren.

Demi Dubbel is tot stand gekomen in het medialab van de Maatschappij voor
Oude en Nieuwe Media met redactionele bijdragen en advies van de Hogeschool
Alkmaar, de Hogeschool Domstad, CIAO, de Hogeschool Alkmaar en de E.J. van
Detschool.

De implementatie van Demi Dubbel op dertig scholen in de regio Amsterdam
wordt verzorgd door de Stichting Kunstweb.

Demi Dubbel is ontwikkeld met steun van: het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, Stichting Weten, het VSB fonds, de Gemeente
Amsterdam, CIAO, Stichting Kunstweb en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Voor meer informatie:
De Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media: randoe@waag.org (Emilie Randoe)
/ Tel. 020-557 9898
Stichting Kunstweb: talboom@ixs.nl (Nicolette Talboom) / Tel. 020 520 5354

Meer informatie over Demi Dubbel: http://www.waag.org/demidubbel

Meer informatie over de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media:
http://www.waag.org
***
De Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media organiseert regelmatig programma's die toegankelijk zijn voor het publiek. Graag willen we u van deze activiteiten op de hoogte houden via deze mailingservice 'Waag: berichten'.
Als u geen berichten wilt ontvangen van deze lijst, dan kun u zich uitschrijven door een mail te sturen naar Majordomo@waag.org met de tekst: unsubscribe berichten
of door het formulier in de vullen op http://www.waag.org/mailinglist
***

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.