Elektronisch tijdschrift E-VIEW on Mon, 7 Jun 1999 16:56:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: een nieuw elektronisch tijdschrift: E-VIEW


Begin juni 1999 is een nieuw elektronisch tijdschrift van start
gegaan: E-VIEW. E-VIEW wil een podium zijn voor
onderzoek in Nederland op het gebied van theater, film,
televisie en digitale media. Op Internet vindt u E-VIEW alhier:
http://comcom.kub.nl/e-view/

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onderzoek in
Nederland op het gebied van theater, film, televisie en
digitale media, stuuur dan een reply naar e-view@kub.nl

Heeft u geen interesse, dan behoeft u niets te doen. Zonder
bericht uwerzijds wordt u verwijderd van de mailinglist. In
dat geval onze excuses voor deze ongevraagde mail.

Redactie E-VIEW:

Hans van Driel (Tilburg)
Chiel Kattenbelt (Utrecht)
Emile Poppe (Nijmegen)


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.