Geert Lovink on Tue, 8 Jun 1999 00:28:07 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Digitaal Depot #3 Slimme zoekers


From: annemiek kootstra <kootan@dds.nl>
Digitaal Depot #3 Slimme zoekers
Woensdag 9 juni, 20.30, Grote Zaal

We staan aan de vooravond van de grote digitaliseringsslag. Persoonlijke
en publieke archieven, museum collecties en bibliotheken worden vertaal in
nullen en enen en ontsloten via computernetwerken. Een oude droom lijkt
werkelijkheid te worden. Alles toegankelijk voor iedereen. De serie
Digitaal Depot onderzoekt de digitalisering in culturele en
onderwijsinstellingen. Wat is de stand van zaken? Hoe gaat men te werk? En
kunnen we straks ook alles vinden? In de derde en laatste aflevering op 9
juni a.s. wordt onderzocht wie en wat 'slimme zoekers' zijn.

In de school van de toekomst heeft digitale informatie een belangrijke
plaats ingenomen naast de boeken. Onderwijsinstellingen worden
gestimuleerd om middels de aanschaf van computers en een aansluiting op
het Internet niet achter te blijven bij 'de informatiesamenleving'. In het
studiehuis concept, dat nationaal wordt ingevoerd in de bovenbouw van Havo
en VWO, is het gebruik van computernetwerken als het Internet onmisbaar.
Maar de omgang met digitale archieven en netwerken vraagt andere
vaardigheden van leerlingen en leraren dan voorheen. Ook hebben we nieuwe
instrumenten nodig om te vinden en te selecteren wat we zoeken. Kan iedere
scholier over een paar jaar zijn persoonlijke zoekrobot op het Internet
loslaten? Blijven we gebruik maken van de huidige zoekmachines? Of is een
speciaal afgeschermd deel van het Internet, gekoppeld aan andere
computernetwerken, een oplossing voor het onderwijs?

Inleiding door John Mackenzie Owen (Informatiewetenschappen, Universiteit
van Amsterdam) over het zoeken en beoordelen van informatie in de
traditionele archieven vs het zoeken in een digitale netwerk cultuur.
Aansluitend presentaties van de huidige standaard zoekmachines,
intelligente bots en breinondersteunende browsers.  Met bijdragen van Theo
Stielstra (internetredactie de Volkskrant), Rob Rapmund (kwartiermaker
Kennisnet), Christine Karman (Tryllian, ontwikkelaar intelligente
systemen)en De datawolk van V2 en ArchiNed (multimediabedrijf) onder
leiding van Ineke Schwartz.

Digitaal Depot wordt live uitgezonden op het internet via kanaal 1 van de
Digitale Stad. Zie http://www.balie.nl/live

Website Digitaal Depot: www.balie.nl/digitaaldepot

RESERVERINGEN: telefoon 020-5535100

De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.