tank on Fri, 11 Jun 1999 13:32:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: Scientology vs XS4all / Spaink


>>>>> Karin Spaink writes:

  Karin> Waar we wel erg bezorgd over zijn is de status van
  Karin> hyperlinks: de rechtbank heeft geoordeeld dat links naar
  Karin> inbreukmakend materiaal _zelf_ inbreuk maken. dat tast de
  Karin> wortles van het net aan. Ook is om diezelfde reden Vindex
  Karin> miv. vandaag in zware overtreding, net zoals Ilse, Nedstat,
  Karin> gebruikerslijsten bij providers en wat al niet.

Die status van hyperlinks stond in 96/97 ook al ter discussie bij onze
buren rechts. Het ging toen over de hyperlink op de homepage van PDS
voorzitster Marquardt naar het tijdschrift Radikal. Op aandringen van
de Bundesanwaltschaft verwijderde Compuserve toen haar volledige
homepage. Eind oktober dat jaar ontving Marquardt de aankondiging dat
er vanwege de link een gerechterlijk vooronderzoek tegen haar gestart
is. Officieel heet het "Verbreitung von Auszügen aus der Zeitschrift
"Radikal Nr. 154", "Beihilfe zu einer Billigung von Straftaten" en
"Beihilfe zu einer Anleitung zu Straftaten". Marquardt plaatst de
aanklacht op haar homepage en krijgt opnieuw met een gerechterlijk
vooronderzoek te maken omdat je die in duitsland niet mag
openbaren. Een dag later wordt er een huiszoeking bij haar gedaan om
in haar computer "bewijsmateriaal" veilig te stellen.

In tegenstelling tot de nogal overtrokken reacties van de
Bundesanwaltschaft, wordt Marquardt uiteindelijk door de rechter
vrijgesproken. In een omtrekkende redenering word geargumenteerd dat
de hyperlink naar de Radikal er al stond voordat het bewuste nummer
154 online stond. Geen heldere uitspraak dus over de status van
hyperlinks in de BRD. En daarmee was de hele zaak afgedaan. Marquardt
heeft nu haar homepage inclusief hyperlink gehuisvest bij een ISP in
engeland. En dat vind de Bundesanwaltschaft waarschijnlijk te
ingewikkeld om te vervolgen. De rechtbank spendeerde hier ook geen
woorden aan tijdens de rechtzaak. Dat hele internet en hyperlink gedoe 
ging hun zowiso boven de pet.

Radikal: 		http://www.xs4all.nl/~tank/radikal/
Homepage Marquardt:	http://www.yi.com/home/MarquardtAngela/
Nog meer:		http://www.partisan.net/archive/trend/trend97/internet.html--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.