Martine Brinkhuis on Thu, 10 Jun 1999 15:46:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: live vanuit De Balie


Vanavond in De Balie EN live op het Internet via kanaal 1 van De Digitale 
Stad: 

WONDERLAND #2.4: De strijd om de bandbreedte (20.30 uur)
Inleiding door John-André Luyten (KPMG) over de ontwikkelingen en 
tendensen in de kabelbranche. Aansluitend discussie met Rob Blokzijl 
(Nikhef), Jan Meurs (A2000) en John-André Luyten o.l.v. Eric 
Kluitenberg.

http://www.balie.nl/live--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.