Peter Olsthoorn on Fri, 11 Jun 1999 15:45:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: NRC beetje fout in de oorlog


http://www.planet.nl/multimedia/1999/1106/c.shtml

NRC Handelsblad beetje fout in de oorlog: geen cyberwar 

Kranten en radio-, en tv-programma's worden gemaakt door mensen. Die maken
fouten. Dat is niet erg, als je die wilt herstellen. NRC Handelsblad
schreef aperte onzin over een 'cyberwar'. We stuurden een ingezonden
briefje. De krant publiceerde dat niet, na overleg met de scribente van het
betreffende artikel. Dan zit je echt fout, en dat in de oorlog. 

De inhoud van de brief: 

Cyberwar onzin

Snelle interpretaties, verkeerde invalshoeken en gissingen doen goede zaken
in de pers bij gebrek aan feiten over de oorlog in Joegoslavie. Het toppunt
in deze krant betrof het artikel 'Vuile cyberwar tegen de Navo' van de
Brusselse correspondent Birgit Donker op de voorpagina van 30 april 1999.
De interpretatie van de feiten is onjuist en daarmee de conclusie grotesk
en volkomen bezijden de realiteit. Dit is een van de ergste staaltjes van
het volgen van een van de actieve propagandamachines in deze oorlog.
De kernzin in het artikel: 'De oorlog over Kosovo heeft geleid tot de
eerste echte cyberwar. Elektronische 'piraten' hebben vanuit Belgrado een
Internetguerrilla ontketend tegen de NAVO...'. Daarop volgde de bron: '...
zei woordvoerder Shea op een van de eerste dagen van de oorlog'.  Daarv˘˘r
reeds plaatste de correspondent haar conclusie: 'De oorlog over Kosovo
heeft geleid tot de eerste echte cyberwar.'
Het artikel telde behalve het onbewezen citaat drie feiten voor de
conclusie: ontvangst van virussen; trucs om het verkeer te verstoren, onder
meer ping-aanvallen om computers van de Navo plat te leggen, en bulk e-mail
om de verbindingen te verstoppen. De aanvallen met computervirussen hebben
geen enkel effect gehad. De ping-aanval - die net zo goed uit Eindhoven,
Bagdad of Bejing als uit Belgrado kan komen en waarvan het bewijs ontbreekt
- heeft hooguit tot een zeer kortstondige storing in Brussel geleid,
evenals wellicht een overvloed aan e-mail berichten. Beveiliging tegen deze
euvels was vervolgens kinderspel. Maar simpeler nog: de interne
Nato-systemen zijn niet direct met Internet verbonden, en de
gevechtssystemen al helemaal niet, dus het gevaar ontbrak. De citaten van
technicus Scheurweghs van de Nato kloppen van geen kant, en gebrek aan
technische kennis bij de correspondent leidde tot klakkeloos overnemen.
De invloed van Internet is nihil op de oorlog en op de gevolgen, en
Internet speelt in de berichtgeving geen rol van betekenis. Een
cyber-oorlog is in de toekomst goed mogelijk, en het millenniumprobleem is
daarvan de beste voorbode: al die cruciale computers koppelen in een
mondiaal net zal gevaarlijk kunnen zijn. NRC Handelsblad geeft met
regelmaat blijk van brede kennis van Internet, zodat een historische
blunder zoals 'cyberwar' voorkomen kan worden.

Rotterdam,
Peter Olsthoorn

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.