Geert Lovink on Mon, 14 Jun 1999 18:03:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: www.radio21.net zendt weer uit


Van: Francois Laureys <francois.laureys@rnw.nl>

Radio 21 nu ook officieel op de korte golf te horen. Dagelijks tussen
18.30 en 20.25 uur op de frekwentie 9495 Khz.

'Radio 21' uit Kosovo zendt uit via zenders van Wereldomroep

Datum 11 juni 1999  Radio Nederland Wereldomroep heeft besloten om het
Kosovaarse radiostation 'in ballingschap', Radio 21, te helpen met
uitzenden. Het radiostation, van oorsprong afkomstig uit Pristina, maar nu
opererend vanuit Skopje, zendt nu alleen uit via het Internet. Radio
Nederland Wereldomroep heeft besloten kortegolfzendtijd beschikbaar te
stellen aan het station, waarmee de doelgroep, de vluchtelingen uit Kosovo,
beter bereikt kunnen worden.  De deal is mede tot stand gekomen door de
organisatie Press Now uit Amsterdam, die zich inzet voor het behoud van
onafhankelijke media in de Balkan. Press Now kreeg bekendheid met de acties
ter ondersteuning van radiostation B92 uit Belgrado. Dit station werd
onlangs overgenomen door de Servische overheid.  Radio Nederland
Wereldomroep zal twee uur zendtijd per avond beschikbaar stellen aan Radio
21. De uitzendingen worden verzorgd via het zendstation in Flevoland. De
inhoudelijke verantwoordelijkheid van de uitzendingen ligt bij Radio 21.
De Wereldomroep is ingegaan op het verzoek om zendtijd beschikbaar te
stellen omdat de activeiten goed passen bij een van de doelstellingen van
de Wereldomroep: het voorzien in een behoefte van mensen die leven in
gebieden met een informatie-achterstand.

Nadere informatie kunt u krijgen bij : Frans van Heteren, Persvoorlichting
Radio Nederland Wereldomroep T +31356724218, F+31356724343, E-mail
frans.vheteren@rnw.nl, M 06-53473004

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.