Stichting Air, Mark on Tue, 15 Jun 1999 13:51:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: persbericht DWHW-workshop 18 juni


In het kader van de manifestatie AIR-Zuidwaarts/Southbound is een bijzondere, dynamische website ontwikkeld onder de naam DataWolk Hoeksche Waard. DWHW brengt verschillende belangen, visies en sentimenten die verbonden zijn met het gebied en daarbuiten in kaart. Bezoekers kunnen zelf beeld, geluid en tekst toevoegen en daarmee hun mening en ideeën kenbaar maken en reageren op informatie van anderen. De DataWolk is hiermee een vernieuwend podium van informatie, communicatie en inspiratie. De site is niet zozeer een naslagwerk, maar een uitdijende, groeiende wolk waarin deeltjes informatie rond zweven.

Op vrijdag 18 juni vanaf 12.00 uur kunt u kennismaken met de DataWolk in de cyberbus, een vrachtwagen met Internet-werkstations aan boord. De cyberbus staat geparkeerd tegenover de ingang van het NAi, Museumpark 25.

U wordt uitgenodigd om te reageren op de ontwerpen van bijvoorbeeld Peter Calthorpe en de Maaskant prijswinnaars Bindels/Gietema/Hartzema/Klok. Aansluitend geven zij een toelichting op hun plannen in de Grote Zaal van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam.

Voor meer informatie zie de Internetsite www.dwhw.nl

Reserveer een plaats in de cyberbus 010 280 9700/ AIR@ArchiNed.nl

DataWolk Hoeksche Waard is een samenwerkingsproject van ArchiNed, Stichting AIR,

de provincie Zuid-Holland (geadviseerd door G+T projectbureau) en V2_Lab,

in het kader van AIR-Zuidwaarts/Southbound.

---------------------------------------------------------------------------------
website www.ArchiNed.nl/AIR
interactieve website www.dwhw.nl